MP PAS Pendang: Projek Khusus Pembangunan Daerah Pendang sejak 2008?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: DATO DR HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN [ PENDANG ]
TARIKH : 30.10.2012 (SELASA)

SOALAN 28 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah peruntukan persekutuan yang disalurkan melalui Projek khusus untuk pembangunan Daerah Pendang sejak 2008 dan berapakah projek yang telah dilaksanakan dan disiapkan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat, dari tahun 2008 hingga 2012 siling peruntukan RM 115.1 juta telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan 93 Program / Projek pembangunan di dalanm Daerah Pendang. Daripada jumlah tersebut sebanyak 71 projek telah disiapkan.

About these ads

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,459 other followers