Sungai Juru sebagai ‘Sungai Mati’

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Bera, terima kasih Tuan Yang diPertua. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Wakil Bera tentang tahap toxicity.

Semalam semasa Kepong berucap, saya ada menyentuh tentang kesan-kesan hasil daripada toksik itu. Misalnya kalau sesuatu bahan itu dimasukkan ke dalam alur air, mungkin dari segi kimianya tidak toksik, tetapi yang menyebabkan kematian hidupan-hidupan di dalam sungai ataupun di dalam laut, ini mungkin bagi haiwan toksik tetapi bagi manusia tidak toksik.

Bagaimana pula pandangan Yang Berhormat tentang, misalnya kalau di Sungai Juru itu kilang-kilang sama ada kilang haram atau pun kilang halal yang mengeluarkan bahan-bahan toksik ke dalam Sungai Juru yang menyebabkan kesan yang cukup parah kepada sungai tersebut sehingga disebut sebagai sungai itu sungai mati.

Ini maknanya setiap kilang atau pun setiap alur air yang dikeluarkan oleh kilang itu perlu diperiksa oleh penguat kuasa sebelum mereka ini didakwa mengikut undang-undang yang ada.

Ini kerana ia mungkin bercampur kilang mengecat kereta misalnya kemudian kilang membuat bahan-bahan yang lain, apabila berlaku percampuran barulah ianya menjadi ataupun dikategorikan sebagai toksik. Walaupun kilang itu satu-satu kilang yang tidak menyebabkan toksik kepada air ataupun alur air tersebut, apa pandangan daripada Yang Berhormat?

Datuk Ismail Sabri bin Yaakob [Bera]: Terima kasih Yang Berhormat Pendang, saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat dan saya pun mempunyai persoalan yang sama.

Soalan Yang Berhormat saya minta boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada persoalan saya untuk dijawab oleh pihak kementerian, degree toxicity tadi yang membimbangkan saya.

//Perbahasan Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2007, ms 40

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: