“Ada kerajaan negeri sedang demam berdepan dengan kenaikan gaji,” kata Abdul Fatah

Haji Abdul Fatah bin Haji Haron [Rantau Panjang]: minta Menteri Kewangan menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk memberi bantuan kepada kerajaan negeri setelah kenaikan gaji dilaksanakan.

Setiausaha Parlimen Kementerian Kewangan [Dato’ Seri Dr. Hilmi bin Yahaya]: Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Tuan Yang di-Pertua, kementerian mengambil maklum akan kemungkinan kerajaan negeri menghadapi masalah kekurangan peruntukan untuk menampung kenaikan gaji anggota-anggota perkhidmatan awam seperti yang diumumkan oleh kerajaan mulai 1 Julai 2007.

Walau bagaimanapun, bagi negeri yang menghadapi masalah aliran tunai dalam akaun pengurusan mereka, mereka bolehlah membuat permohonan kepada Kementerian Kewangan dan Kementerian Kewangan akan pertimbangkan. Ini berbentuk pinjaman Tuan Yang dipertua, bukan untuk pemberian tetapi berbentuk pinjaman. Kena bayar baliklah, walaupun tidak ada interest kena bayar balik.

Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron [Rantau Panjang]: Adakah kerajaan sedar, ada beberapa kerajaan negeri yang selalunya meminjam dengan Kerajaan Persekutuan tetapi tidak berbayar? Contohnya, Kedah lebih daripada satu bilion, Perlis demikian juga.

Adakah kerajaan sedar dalam keadaan sekarang ini terdapat beberapa negeri sedang demam apabila berhadapan dengan kakitangan kerajaan di mana Kerajaan Persekutuan mahu bayar gaji kakitangan. Sudah tentu kerajaan negeri juga terpaksa membayar balik.

Jadi adakah kerajaan sedar? Ada beberapa negeri sudah demam walaupun surat belum diminta lagi dengan Kerajaan Persekutuan untuk mendapat pinjaman.

Dato’ Seri Dr. Hilmi bin Yahaya: Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya tiap-tiap negeri membuat pinjaman kepada Kerajaan Pusat. Kalau ikut jumlah kalau dilihat saya tidak payah sebut kerajaan negeri-negerilah tetapi ada yang banyak dan ada yang sikit. Tetapi total, jumlah…
Hendak sebut Kelantan ya? Kelantan pinjam RM 897 million. [Dewan riuh] Tertunggak, tertunggak ya. Ada juga tertunggak.

Jadi jumlah semua sekali Tuan Yang di-Pertua tiap-tiap negeri, semua negeri pinjam. Jumlah semua sekali RM13.8 bilion. Yang tertunggak RM2.5 bilion. Tiap-tiap negeri pun ada tunggakan. Jadi memang begitulah keadaan ia. Memang kita tahu sangatlah masalah kerajaan negeri.
————————–
//Sesi Jawab Lisan pada 20 Jun 2007

Peringkat Pembinaan punca kerosakan – Dato’ Samy

Dr. Mohamed Hayati bin Othman [Pendang] minta Menteri Kerja Raya menyatakan berapa kos penyelenggaraan bangunan kerajaan yang diperlukan kerana sering mengalami masalah akhir-akhir ini serta apakah hasil siasatan terhadap masalah tersebut yang dilakukan.

Menteri Kerja Raya [Dato’ Seri S. Samy Vellu]: Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, semua kejadian kerosakan yang berlaku kepada bangunan kerajaan akhir-akhir ini adalah berpunca daripada kelemahan pemasangan di peringkat pembinaan. Dengan itu ialah tidak melibatkan sebarang kos penyelenggaraan kerana bangunan tersebut masih di dalam tempoh tanggungan kecacatan defect liability period, dengan izin segala pembaikan masih lagi di bawah tanggungjawab kontraktor.

Tuan Yang di-Pertua: Ya, Pendang.
Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita tahu daripada permulaan hari itu tiang MRR2 yang retak, kemudian OT di Hospital Sultanah Bahiyah terbakar, kemudian tanah runtuh di Putrajaya, siling dan paip bocor di Kementerian Pembangunan Usahawan, Parlimen bocor dan mahkamah tinggi yang baru, penyambung paip
yang digunakan adalah dari bahan yang sub standard.

Jadi saya hendak tanya kepada menteri, adakah ini merupakan salah satu daripada perancangan untuk mengenakan menteri sendiri? Itu soalan yang pertama. Yang keduanya, adakah penggunaan bahan-bahan yang sub standard ini masih tidak dikenakan tindakan kepada pemaju-pemaju tersebut sehingga bangunan mahkamah itu boleh digunakan?

Tuan Yang di-Pertua: Ya, baik.
Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Guna bahan sub standard, harga lebih mahal tetapi bangunan itu boleh digunakan sehingga mencederakan ataupun mencacatkan pembangunan di mahkamah tersebut. Menteri juga mengatakan kos untuk siasatan sahaja melibatkan RM22 juta itu untuk siasat, belum lagi untuk pembaikan dan juga lain-lain perkara. Saya minta jawapan daripada menteri, terima kasih.

Dato’ Seri S. Samy Vellu: Ahli Yang Berhormat telah meminta lebih kurang 22 soalan dalam satu soalan yang dibangkitlah. Saya boleh juga menyatakan saya akan beri jawapan bertulis tetapi tidak payahlah. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bahan-bahan digunakan dalam pembinaan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur itu bukan oleh sebab mereka mengguna bahan yang tidak sesuai.

Ini boleh dikatakan kontraktor-kontraktor kecil yang telah mengambil beberapa tindakan untuk memasang alat-alat atas siling board. Bila siling board itu bukanlah untuk mengambil muat daripada mana-mana pihak, dipasang itu untuk menjaga suasana yang baik tetapi ini sudah dilaporkan dan juga beberapa siling sudah dilihat.

Bangunan tidak ada apa, bangunan satu sahaja iaitu apabila kita mengadakan expansion
join. Expansion join oleh sebab kita tidak boleh buat mana-mana satu bangunan yang panjang
seperti itu jadi satu badan, kita kena pecah jadi beberapa bahan.

Jadi bila kita ada macam itu di sesetengahnya kita telah epoxy dan kita akan mengadakan satu penutup. Tetapi apa salah telah dibuat kontraktor atau mereka telah menjalankan plaster work atas join itu. Join tidak boleh di plaster, pasal itulah bila ada juga bangunan movement dia kata dengan izin. Bila ada movement dalam structure, hari ini dia move setengah inci dan dia kembali mengikuti dengan keadaan cuaca.

Jadi ini semuanya mesti diambil kira. Kerja-kerja di mana di Hospital Sungai Petani dan juga di tempat-tempat yang lain semuanya kontraktor tidak menjaga kerja masa kontraktor kecil telah memasang.

Oleh sebab saya telah memberi arahan kepada Jabatan Kerja Raya, semua kontraktor-kontraktor kecil mesti diperiksa. Adakah mereka layak untuk menjalankan kerja atau tidak, dan
juga hantar notis tunjuk sebab mengapa kita tidak boleh mengambil tindakan untuk menyenaraihitamkan mereka daripada kerja-kerja kontrak di JKR untuk dua tahun atau tiga
tahun, semuanya sedang berlaku.

Satu sahaja saya telah minta pegawai-pegawai JKR, apabila satu-satu bangunan kerajaan sudah diselesaikan pembinaan, kita mesti mengadakan satu pemeriksaan yang lanjut untuk mendapat tahu apa masalah yang ada di dalam pembinaan itu.

Jadi ini sedang ditimbang oleh Jabatan Kerja Raya untuk mengadakan satu jabatan, Building Surveyor Department, ukur bangunan akan diadakan di mana-mana satu bangunan atau satu kerja diselesaikan dengan serta-merta, mereka memberi satu pemeriksaan yang luas untuk mendapat tahu adakah bangunan itu dibina dengan mengikuti syarat-syarat yang dikenakan oleh JKR.

Jadi saya suka juga memberitahu kepada Yang Berhormat, kerja-kerja yang sedang dijalankan, kontrak-kontrak sedang diberikan, saya telah minta JKR untuk to have a second look. Adakah kontraktor banyak di antara dapat kerja dia dapat dua atau tiga kerja, dia tidak jaga satu
kerja lagi. Jadi semua di ambil tindakan.

Sekarang saya sudah minta no more playing the fool. Kontraktor besar kah, berapa besar dia pun batal juga dengan serta-merta. Dia boleh juga memohon kepada siapa-siapa, kita tidak benar dia kerja lagi. Inilah sejarah baru.

//Sesi soal jawab Dewan Rakyat 19 Jun 2007

KAFA dan J-Qaf diajar bagi menguatkan pegangan agama

Setiausaha Parlimen Di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Dr Mashitah Ibrahim berkata kerajaan telah memperkenalkan program KAFA dan J-Qaf yang diajar di sekolah-sekolah bagi menguatkan pegangan agama generasi muda umat Islam negara ini.

Dr Mashitah berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada soalan Ustaz Ismail Noh (Pasir Mas) yang meminta Perdana Menteri menyatakan apakah kerajaan sentiasa membuat pemantauan kepada pegangan agama Islam orang-orang Melayu, khususnya kepada generasi muda yang sentiasa terdedah dengan pelbagai situasi dan keadaan.

Kata Mashitah, JAKIM senntiasa berkerjasama dengan pelbagai kementerian serta agensi kerajaan yang lain mengadakan program keagamaan bagi mengukuh akidah generasi muda.

Ibubapa dan keluarga perlu memain peranan utama dalam membimbing jenerasi muda dalam memperkukuhkan akidah dan menjauhkan diri dari pengaruh yang merosakkan akidah

Kerajaan Abdullah Badawi akan dikecam sepanjang zaman jika terus berdegil…

Salahuddin Ayub (Kubang Kerian) berkata Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dan kerajaannya akan dikecam sepanjang zaman jika terus berdegil dengan pendiriannya yang enggan menghalang syarikat-syarikat strategik di negara ini dijual kepada kepentingan luar negara terutama dari Singapura setelah ‘dimilikperibadikan’.Ketika menjawab soalan Salahuddin di Dewan Rakyat mengenai langkah kerajaan untuk menghalang Maxis Communication Berhad dijual kepada kepentingan luar negara terutama dari Singapua setelah dimilikperibadikan, Perdana Menteri berkata, kerajaan tidak akan mengenakan peraturan yang boleh menghalang sesebuah syarikat daripada diambil alih.

Menurut Abdullah, jika peraturan dikenakan, ia akan mengurangkan minat syarikat-syarikat lain memohon untuk disenaraikan di Bursa Malaysia.

Beliau berkata, keadaan itu sekali gus menyebabkan pelabur asing kurang berminat untuk melabur di negara ini.

“Dalam keghairahan untuk dilihat dan dipuji sebagai kerajaan yang bersifat pro-perniagaan, kerajaan Abdullah ternyata tidak memberikan keutamaan yang sewajarnya kepada soal keselamatan negara walaupun syarikat-syarikat strategik di negara ini akhirnya akan dikuasai oleh pihak luar terutama yang sentiasa dicurigai sebagai mempunyai niat jahat terhadap negara ini.

“Kerajaan memperjudikan keselamatan negara dengan sikapnya yang fanatik untuk mempertuhankan pasaran.

“Tidak perlu cakap lagi mengenai Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan pembunuhan berperingkatnya dengan fasa pertama bermula di Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI). Jika keselamatan negara pun tidak menjadi perkiraan utama, tidak perlu cakap lagi mengenai tanah perkuburan DEB di WPI ,” kata Salahuddin.

Kerajaan Abdullah, katanya lagi, begitu takut kepada imaginasinya mengenai tanggapan pasaran sehingga membiarkan begitu sahaja apa jua aktiviti korporat walaupun akhirnya akan mengancam keselamatan negara.

Salahuddin juga menyifatkan jawapan Menteri Kewangan kepada satu lagi soalannya memperjelaskan lagi sifat fanatik untuk mempertuhankan pasaran yang memperlekehkan soal keselamatan negara.

Dalam sidang Dewan Rakyat baru-baru ini, beliau meminta penjelasan mengenai usaha kerajaan untuk menghalang beberapa syarikat yang strategik untuk keselamatan dan kepentingan negara serta syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLC) termasuk syarikat-syarikat yang dikuasai Permodalan Nasional Berhad (PNB) apabila dikuasai Synergy Drive dari dimilikperibadikan dan seterusnya berkemungkinan terlepas kepada kepentingan asing terutama Singapura.

“Kemajuan negara sepatutnya diasaskan kepada pertimbangan yang pelbagai dan saling kait-mengait. Negara ini tidak akan maju dengan sikap fanatik untuk memperhambakan diri kepada pasaran malah mungkin akan mengundang bencana” katanya.

Mengulas jawapan Perdana Menteri kepada soalannya hari ini mengenai Jawatankuasa Bersama Peringkat Menteri antara Malaysia dan Singapura bagi memantau perlaksanaan dan memperhalusi sebarang cadangan berhubung kerjasama pembangunan di WPI, Salahuddin menyifatkan jawapan itu tidak meredakan kebimbangan rakyat tentang kedaulatan negara ini dengan penubuhan jawatankuasa itu.

Ahli Parlimen Cadang Haji Percuma kepada Penyimpan melebihi RM30 ribu

Dato’ Abdul Halim Abdul Rahman (Pengkalan Chepa) dalam soalan tambahannya mencadangkan Tabung Haji memberi tambang haji percuma kepada penyimpan yang lama iaitu melebihi lima tahun ataupun mempunyai simpanan mencecah RM30,000.

Katanya, dengan memberi peluang haji percuma kepada para penabung Tabung Haji akan menarik lebih ramai penyimpan untuk menabung di dalam institusi itu.

Bagaimanapun Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Dr Abdullah Md Zin berkata kerajaan tidak bercadang untuk memberi peluang menunaikan haji secara percuma kepada umat Islam walaupun cara itu boleh menarik pelaburan dari penabung-penabung Tabung Haji.

“Tentang haji percuma minta maaflah, kita pun menguruskan dana orang Islam, cuma kita beri insentif sikit kepada ahli parlimen sebagai mewakili mereka,”kata Dr Abdullah.

Dalam soalan asal, Dato’ Md Alwi Che Ahmad (BN – Ketereh) meminta Perdana Menteri menyatakan apakah Tabung Haji bercadang untuk menjual semua tanah atau ladangnya di Indonesia memandangkan hampir separuh tanah dan ladang tersebut tidak berada dalam kedudukan terbaik dan tidak memberikan hasil yang setimpal.

Menjawab soalan Md Alwi itu, Abdullah menegaskan Tabung Haji tidak bercadang untuk menjual sebarang ladang kelapa sawit di Indonesia.

Tambah Abdullah, Tabung Haji di negara itu telah mencatatkan hasil sebanyak RM232 juta dalam tahun 2006 berbanding RM180 juta dalam tahun 2005.

“Peningkatan adalah hasil daripada pertambahan pengeluaran sejajar dengan peningkatan kematangan pokok kelapa sawit,” katanya.

Kawasan ladang Tabung Haji di Indonesia 82,147 hektar dan ladang itu terletak di Riau.

Soalan Ahli Parlimen PAS – 27 Jun 2007

Soalan Jawab Lisan jam 10 pagi hingga 11.30 pagi

Soalan ke 28 – Haji Ismail Bin Noh [ Pasir Mas ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah Kerajaan sudah berpuas hati dengan pelaksanaan hukum-hukum syariah di negara kita.

Soalan ke 65 – Haji Abdul Fatah Bin Haji Harun [ Rantau Panjang ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan berapakah jumlah rumah PPRT yang dibina mengikut negeri dan daerah sejak tahun 2004 dan apakah Kerajaan bercadang untuk menambahkan lagi jumlah rumah tersebut.

Perbahasan Rang Undang-Undang – 11.30 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang.

1. Rang Undang-undang Biokeselamatan 2006- Pertimbangan dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis.

2. Perbahasan Rang Undang-undang Makmal Patologi 2007

3. Rang Undang-undang Pengangkutan Melalui Udara (Pindaan) 2007

Aturan lengkap lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM).

Saluran Paip Minyak Yan ke Bachok: Syarikat perlu kajian terperinci

Perdana Menteri berkata, kerajaan telah menerima cadangan daripada beberapa syarikat dan bersetuju dengan konsep yang dicadangkan untuk membina saluran paip bagi menyalurkan minyak dari kawasan utara ke Pantai Timur.

Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan secara bertulis yang dikemukakan Dato’ Kamarudin Jaffar (Tumpat).

Dalam soalan asal Dato Kamarudin Jaffar meminta Perdana Menteri menyatakan bilakah projek paip minyak sepanjang 320 km dari Yan ke Tumpat atau Bachok akan dimulakan pembinaannya.

Bagaimanapun kata Perdana Menteri, beberapa perkara  perlu diteliti syarikat terbabit dalam membina saluran paip, antaranya melibatkan kos yang tinggi, pembinaan kemudahan marin memerlukan pelabuhan dan perlu kajian terperinci serta perbandingan penggunaan saluran paip dengan penggunaan kapal pengangkut minyak yang besar.

Perkara-perkara lain yang perlu dipertimbangkan oleh syarikat ialah kajian impak Alam Sekitar (EIA) termasuk pencemaran sekiranya berlaku kebocoran saluran paip atau tangki penyimpanan dan kajiimpak keatas penduduk serta komitmen penggunaan kemudahan yang disediakan oleh pembekal dan pembeli.

Kerajaan sentiasa rujuk Quran…. tapi tak dilaksana

 Di Malaysia, Kerajaan sentiasa menjadikan alQuran, al Sunnah, Ijmak dan Qias sebagai sumber rujukan dalam mengeluarkan hukum disamping merujuk kepada pendapat sahabat, imam-imam mazhab dan Fuqaha’

Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Dr Abdullah Md Zin berkata, umat Islam hendaklah mengikut ajaran dan undang-undang Islam yang berasaskan pegangan ahli Sunnah wal jamaah dari segi aqidah, syariah dan akhlak.

Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Dr Mohd Hayati bin Othman (Pendang) hari ini.

Dr. Mohamed Hayati Bin Othman [ Pendang ]  dalam soalannya minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah peranan JAKIM di dalam menjadikan Al Quran, Assunnah, Ijmak Ulama dan Qias sebagai sumber hukum dalam negara sesuai dengan dakwaan Malaysia Negara Islam yang mengamalkan Ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Dr Mohd Hayati berkata jawapan menteri tersebut hanya ada di atas kertas sahaja tetapi tidak dilaksanakan.

Begitu juga kerajaan tidak berhasrat untuk melaksanakan undang-undang berdasarkan al Quran bahkan kerajaan meletakkan undang-undang buatan penjajah mengatasi undang-undang berdasarkan al Quran, Sunnah, Ijmak dan Qias.

“Sebab itulah pembunuhan berlaku hari-hari, rasuah, rogol, cabul kehormatan, kes ragut menjadi perkara biasa bagai sampah sarap,” kata Dr Hayati.

Begitu juga pandangan Majlis Mufti yang membuat fatwa tidak ikuti oleh pemerintah.

“Mufti kata haram, contohnya sure heboh, tetapi dah ubah kepada jadi jom boleh – terus jadi halal,” tegas Ahli Parlimen Pendang.

Pesta Sukan Rakyat eratkan silaturrahim

Dalam kesibukan menghadiri sidang Dewan Rakyat yang sedang berlangsung kini, Ahli Parlimen Rantau Panjang Abdul Fatah Harun sempat merasmikan Pesta Sukan Rakyat yang melibatkan 24 pasukan daripada tiga buah kampong di Pusat Tarbiyah Islamiyah Rantau Panjang.

Hampir 1,000 peserta yang melibat 24 pasukan dari DUN Meranti (10), DUN Gual Periok (9) dan DUN Bukit Tuku (4) telah memeriahkan Pesta Sukan Rakyat yang telah dimulakan pada sabtu lalu (23 Jun) sehingga kemuncaknya pada 31 Ogos akan datang.

Pesta Sukan rakyat ini dilaksanakan selama sebulan sehingga 31 Ogos setiap tahun.

Akktiviti ini diadakan sebagai salahsatu cara untuk mengisi masa golongan belia daripada terjebak dengan gejala tidak sihat disamping menganjurkan aktiviti kesihatan serta dapat mengeratkan hubungan erat silaturrahim dalam pasukan dan antara pasukan, kata Abdul Fatah.

Pastikan negara dapat manfaat sistem pengukuran

Datuk Abdul Halim Abdul Rahman (Pas-Pengkalan Chepa) berkata, Rang Undang-Undang Sistem Pengukuran Kebangsaan 2007 sepatutnya memberi manfaat kepada Malaysia yang kini terbabit dengan beberapa tuntutan persempadanan antarabangsa.

Beliau berkata, dengan adanya rang undang-undang tersebut, beberapa tuntutan seperti isu Pulau Batu Putih, Kawasan Pembangunan Bersama (JDA) dan sempadan Malaysia Thailand di Sungai Golok, Kelantan sepatutnya menyebelahi negara ini.

Beliau berkata, lebih penting lagi beberapa isu persempadanan membabitkan kepulauan dan kawasan di Malaysia dengan negara jiran dapat diselesaikan melalui penguatkuasaan rang undang-undang tersebut.

‘‘Saya ingin tahu adakah akta ini boleh memihak kepada Malaysia seperti tuntutan Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura, ukuran sempadan antara Malaysia dengan Thailand di Sungai Golok dan juga pembangunan JDS yang terdapatnya simpanan 13 trilion kaki padu gas dan minyak.

‘‘Kita nak tahu mana satu kawasan untuk Malaysia, Thailand dan Vietnam,” kata beliau pada sesi perbahasan rang undang-undang tersebut pada sidang Dewan Rakyat hari ini.

Sementara itu, pada sesi penggulungan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Jamaluddin Jarjis berkata, sukatan persempadanan yang digunakan berhubung tuntutan Pulau Batu Putih ditentukan oleh Wisma Putra.

Beliau berkata, bagaimanapun biasanya dalam kes-kes tuntutan membabitkan sempadan, sukatan yang digunakan mengikut kaedah dan piawaian antarabangsa.

‘‘Tetapi kita akan bagi nasihat teknikal dengan Wisma Putra,” kata beliau.