Ismail Noh bahas Rang Undang2 Biokeselamatan (1)

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya juga ingin mengambil kesempatan bagi sama-sama melihat, mengkaji serta memberi pandangan kepada rang undang-undang yang sedang kita bincangkan ini iaitu Rang Undang-undang Biokeselamatan.

Saya suka mengambil kesempatan pada petang ini dan merupakan orang terakhir bercakap kerana rang ini terdedah dan terlibat secara langsung dengan agama khususnya dengan agama Islam dan penganut-penganut Islam di negara ini.

Sepanjang yang saya dengar daripada kelmarin hingga ke hari ini, saya tidak mendengar suatu ucapan khusus yang diberi oleh ahli-ahli agama dalam Dewan ini khususnya dari kalangan YB-YB ustaz dari Barisan Nasional, melainkan hanya sekadar mencelah tetapi tidak memberi suatu pandangan yang berlatarkan kepada syariah dan pandangan syariah.

Saya bersetuju dengan sahabat YB daripada Tanjong yang sekejap tadi yang mengatakan bahawa rang undang-undang ini mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Saya bersetuju dengan mengatakan bahawa perkembangan atau kepentingan pertama iaitu perkembangan ‘dirasah’ ataupun ‘Al-badh’ iaitu kajian kepada bio ini kerana ia merupakan suatu barangkali kalau tidak terbaharu tetapi dikira suatu yang baru di negara kita.

Kajian kepada bio ini kerana ia merupakan suatu barang kali kalau tidak terbaru, tetapi dikira sebagai suatu yang baru di negara kita. Sebagaimana yang saya dengar dari sahabat-sahabat kita yang telah berucap sebelum daripada ini.

Yang kedua, kita mempunyai kepentingan [bercakap dalam bahasa Arab]. Apa pandangan syariah secara totalnya. Pandangan syariah kepada perkembangan yang telah kita bincangkan sejak tadi. Sebagaimana yang saya katakan bahawa tidak ada pandangan sahabat-sahabat secara khusus tentang perkara ini dari segi syariah berdasarkan kepada Al-Quran, hadis Qias, ijmak ulamak dan amalan-amalan yang telah dilakukan sebelum daripada ini.

Kerana itulah saya memberanikan walaupun saya tidak mempunyai pelajaran, pengetahuan tinggi, banyak tentang sains, tetapi saya cuba melihat keadaan ini kerana kita tahu bahawa kehidupan sekarang ini, kehidupan, realiti umat Islam di negara kita ini dikelilingi oleh syubahat. Dikelilingi oleh banyak perkara syubahat yang disebut Rasulullah S.A.W [bercakap dalam bahasa Arab]. Ini sebagai asas sebenarnya. Sekarang ini kita sedang mencari asas daripada perbincangan-perbincangan yang telah dikemukakan oleh …

Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar [Dato’ Seri Azmi bin Khalid]: Tuan Yang diPertua, saya minta Yang Berhormat daripada Pasir Mas tadi menterjemahkan apa yang dia kata.
Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Terjemahannya begini. “Sesungguhnya halal itu nyata dan yang haram itu nyata. Di antara dua yang nyata ini ada perkara-perkara yang samara-samar, yang tidak diketahui oleh sebahagian besar daripada orang ramai. Tetapi siapa yang menjauhi diri dia daripada barang yang samar-samar ini, dia telah menyelamatkan diri dia daripada perkara-perkara yang haram. Tetapi siapa yang mendekati diri dia dengan perkara-perkara yang syubahat, dia menjatuhkan diri dia ke tempat yang haram.

Sebagaimana gembala kambing bawa kambingnya bawa di tempat-tempat larangan. Lama-lama kambingnya itu akan terjatuh di tempat larangan. Ingatlah bahawa setiap pemerintah itu ada kawasan larangannya.

Maka bagi Allah juga ada kawasan larangannya juga. Kawasan larangannya itu, iaitu suatu yang diharamkan oleh Allah. Ingatlah bahawa di dalam dada manusia ini ada seketul hati, ada seketul darah. Sekiranya baik darah itu, maka baiklah perjalanan segala tubuh badannya. Sekiranya buruk darah itu, maka buruklah perjalanan tubuh badannya. Dia adalah kata Rasulullah S.A.W. dia adalah hati. Ertinya berpunca daripada situ.” Yang saya hendak kaitkan di sini Yang Berhormat Menteri, Tuan Yang di-Pertua iaitu kita dilingkungi oleh banyak perkara yang samar, yang tidak diputus, yang belum diputus. Baik oleh fatwa ulamak ataupun muzakarah ulamak atau banyak perkara. //bersambung…
—————
Ucapan disampaikan pada 26 Jun 2007

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: