Dato’ KJ bahas Rang Undang2 Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal

Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin bercakap ringkas sahaja, khusus kepada fasal 4 rang undang-undang ini yang mengatakan perjanjian mengenai perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan sebagainya yang memberi kuasa yang berbunyi “Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis dan berlawanan, Kerajaan Persekutuan hendaklah apabila akta ini berkuat kuasa, mempunyai kuasa untuk membuat apa-apa perjanjian dengan mana-mana orang yang memberi kuasa kepada orang itu mengusahakan dan seterusnya”.

Ini pada saya adalah suatu kuasa yang amat besar yang diberikan kepada kerajaan dan khususnya kepada kementerian dan menteri dan kita telah mengalami apabila kuasa seperti ini diberikan, contoh khususnya ialah Kementerian Kerja Raya ataupun Jabatan Perdana Menteri dalam kes penswastaan lebuh raya dan sebagainya. Maka berbagai-bagai perjanjian berkaitan dengan kadar-kadar pembayaran, perkhidmatan dan sebagainya juga pengalaman tenaga dengan kadar yang dikenakan terhadap IPP dan seterusnya, PPA.

Kebimbangan kita ialah bahawa kerajaan akan sewenang-wenangnya kerana kuasa mutlak ini mengadakan perhubungan perjanjian dengan syarikat-syarikat yang mana terma-termanya akan merugikan rakyat. Kerajaan akan lindungi kerana perjanjian itu seperti kes yang berlaku akan dikatakan di bawah Akta Rahsia Rasmi.

Maka rakyat tidak dapat mengetahui apakah perjanjian tersebut, bilakah kadar-kadar akan dinaikkan? Betul, Yang Berhormat Menteri berjanji bahawa dengan undang-undang ini tidak akan dinaikkan kadar, tapi semua menteri berjanji sebelum pilihan raya

Tuan Pengerusi, Apa kata kalau selepas sahaja pilihan raya, tiba-tiba kadar-kadar ini dinaikkan dengan tanpa mengambil kira kepentingan dan kedudukan rakyat? Kalau itu janji menteri hari ini, bolehkah menteri berjanji bahawa untuk 10 tahun yang akan datang, kadar fi-fi, caj-caj dan apa-apa pembayaran rakyat tidak akan dinaikkan sehingga misalnya dilakukan semakan semula selepas 10 tahun daripada hari ini.

Itu saya fikir boleh memberikan jaminan kepada rakyat berbanding dengan sekadar mengatakan perjanjian ini, undang-undang ini tidak akan mengenakan apa-apa kenaikan pembayaran di pihak rakyat.

Keduanya, kuasa ini juga saya bimbang mungkin akan digunakan untuk menyelamatkan syarikat-syarikat tertentu yang terlibat dalam usaha dan perusahaan ini seperti Solid Waste, Syarikat Alam Flora dan sebagainya untuk menyelamatkan syarikat-syarikat yang sedia ada ini dan juga untuk memberi peluang kepada kerajaan memberikan kontrak kepada syarikat-syarikat baru yang akan ditentukan oleh kementerian, yang tidak boleh dipersoalkan oleh rakyat malah Parlimen sendiri.

Jadi apakah jaminan Yang Berhormat Menteri bahawa apabila kuasa ini ada, maka syarikat-syarikat yang sedia ada yang ada kontrak interim dan sebagainya dengan kerajaan tidak akan semudah itu mendapat geran dan kemudahan daripada kerajaan dan jaminan menteri tentang syarikat-syarikat baru yang akan dilantik untuk Terengganu dan sebagainya itu tidak juga akan diberikan terma-terma yang cukup lumayan dan mudah untuk mereka meraih keuntungan dan sebagainya. Terima kasih Tuan Pengerusi.
————–
Ucapan pada 4 Julai 2007 membahaskan RUU Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, ms 38

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: