Dewan Rakyat: Soalan dan Usul MP PAS pada 3 September 2007

Soalan Jawab Lisan

Soalan No 9:

 • Dato’ Kamarudin Bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan adakah Kementerian akan mengkaji semula arahan menandatangani akujanji yang dikenakan kepada pensyarah Universiti.
 • Usul-Usul:

 • Usul di bawah Peraturan 18 (1) oleh YB Haji Abdul Fatah Harun untuk menangguhkan Majlis Mesyuarat untuk membincangkan suatu perkara tertentu berkenaan kepentingan orang ramai yang perlu disegerakan iaitu mengenai tindakan Kekerasan anggota Polis Di Raja Malaysia yang mengancam keselamatan Tetamu Negara Dalam Pertandingan Karate Asia di Nilai, Negeri Sembilan”.
 • Usul dibawah peraturan 27 (1) oleh YB Haji Abdul Fatah Bin Haji Harun [ Rantau Panjang ] akan mencadangkan:-
  “Bahawa Dewan ini mencadangkan supaya suatu Suruhanjaya Diraja hendaklah ditubuhkan bagi menyiasat semua laporan-laporan dakwaan salah laku rasuah dan penyelewengan yang dihadapkan kepada Bekas Ketua Badan Pencegah Rasuah, Datuk Zulkifli Mat Noor dan Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan.

  Fakta-fakta kes yang dibawa oleh bekas Pengarah BPR Sabah, Ramli Manan terhadap Bekas Ketua Pengarah BPR itu sepatutnya tidak terlepas begitu sahaja oleh Peguam Negara. Begitu juga laporan yang dibuat oleh pegawai Kementerian Keselamatan Dalam Negeri mengenai dakwaan kes
  rasuah membabitkan Ketua Polis Negara seperti yang dinyatakan dengan jelas di Dewan yang mulia oleh Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Kubang Pasu pada mesyuarat lalu membayangkan suatu yang tidak kena telah berlaku
  dalam institusi Kerajaan kini.

  Alasan penutupan kes-kes berprofil tinggi seperti ini oleh Peguam Negara menggambarkan betapa Integriti Jabatan Peguam Negara semakin terhakis dan kian lemah dari masa ke semasa.

  Rakyat sepatutnya diyakinkan dengan pertanggungjawaban Kerajaan untuk memerangi salah laku rasuah, penyelewengan dan jenayah berprofil tinggi yang kian parah.” (Perdana Menteri)