Dato Halim minta papantanda “Letih boleh membawa maut” dipasang

Teks perbahasan Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengakalan Chepa] sewaktu membahaskan Perbekalan Tambahan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Kerjaraya) pada 6 September 2007.

Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya hendak menarik mengenai RM120 juta, iaitu kerja-kerja pembaikan berkala yang telah dilaksanakan 2006, 2007. Saya hendak tanya dan minta penjelasan, adakah dibuat kajian tentang cerun-cerun yang boleh dikatakan bila terkena hujan tidak mampu lagi. Bolehkan JKR membuat jangkaan, cerun ini mestilah dibaiki lebih awal daripada apa yang berlaku. Bila berlaku, barulah segala-galanya dibaiki. Itu saya hendak tanya.

Yang kedua mengenai B.27, (2), RM38,500,000 ini. Bayaran gaji kakitangan kontrak. Berapa ramai kakitangan kontrak yang berada di JKR? Tidakkah JKR mengamalkan kontrak untuk buat kerja ini kepada swasta? Jadi kalau ini, apa guna kita ambil kakitangan kontrak lagi?

Yang ketiga, iaitu bayaran pampasan tol. Saya hendak mintalah tol di jalan Lebuh Raya Pantai Timur ini terutama sekali di Selangor yang telah begitu lama dan satu lagi di sebelah Pahang, boleh dihapuskan kerana bayarannya sedikit. Kalau boleh dihapuskan dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan kalau tidak boleh hapus, bila boleh dihapus, bila kontrak itu akan tamat?

Yang ketiga, iaitulah bilangan kelima, RM1,000,000,000 itu, pembinaan menara. Saya kira kalau boleh JKR menimbangkan untuk meletakkan tanda-tanda yang lebih banyak lagi di jalan raya. Bukan menara sahaja seperti ”letih itu boleh membawa maut”, seperti di Eropah.

Tanda-tanda seperti ini boleh membawa kesedaran kepada pemandu-pemandu. Begitu juga saya tengok bahawa tanda-tanda ini termasuklah dengan pihak polis, mungkin yang saya hendak cakap ini boleh jadi tidak di bawah Kementerian JKR. Misalnya katalah di Eropah sana, 500 meter lagi kamera yang akan menangkap ini diberi notis. Sekarang ini kita tengok kamera itu disembunyikan.

Di negara-negara maju, kamera ini di notis terlebih dahulu. 500 meter lagi sudah ada kameranya, diberitahu. Bukan dia hendak mengenakan denda, tetapi memberi peringatan supaya pemandu ini lebih berhati-hati. Kalau boleh, tanda-tanda seperti ini dibuat di jalan raya.

Kemudian, saya hendak tanya yang keenam ini, RM30,600,000 bertambah ini, berapa banyak dan mengikut kakitangannya, bilangan yang menerima imbuhan baru ini. Terima kasih.

Dato Halim cadang pemandu teksi diberi keutamaan untuk lesen individu selepas 10 tahun

Teks perbahasan peringkat Jawatankuasa (Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi) – 6 Sept. 2007

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Terima kasih. Saya selalu naik teksi di Kuala Lumpur dan sebahagian besarnya bumiputera dan bukan bumiputera pun saya naik. Kebanyakan merungut sudah 15 tahun menjadi hamba kepada company, adakah satu polisi kerajaan buat selepas 15 tahun, misalnya 10 tahun ke boleh memberi keutamaan untuk lesen kepada orang perseorangan. Sekarang ini saya tahu lesen itu dibekukan oleh Kabinet.

Apa tujuan pembekuan ini kerana teksi mungkin banyak. Tetapi adakah satu polisi yang dibuat selepas 10 tahun ataupun 15 tahun, keutamaan diberi kepada pemandu teksi yang lama supaya dia boleh berdikari, tidak menjadi hamba company lagi. Ada ke polisi? Kalau tidak ada, bolehkah timbang perkara ini?

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato’ Khamsiyah binti Yeop: Terima kasih Yang Berhormat. Memanglah dalam LPKP dahulu kita beri melalui syarikat supaya syarikat itu menjaga segala kebajikan pemandu dan segala kenderaan sepertinya untuk kita bagi standard. Kemudian bila perkara ini berlaku juga, banyak yang tidak baik seperti yang disuarakan oleh Yang Berhormat, kita bagi. Sekarang ini kita bagi kelonggaran kepada usahawan individu untuk memiliki teksi sendiri.

Lagi memberi masalah, bila sampai masa tertentu yang kita berkehendakkan laluan ataupun berkehendakkan berjalannya teksi, kerana mereka rasa buat teksi itu mereka punya sendiri, so mereka buat sendiri-sendirilah. Rasa hendak pergi, pergi. Rasa tidak hendak pergi, tidak pergi.

Ini juga mengganggu kepada perkhidmatan awam. Sebab itulah satu teksi kita bagi kepada 200 pelanggan dan teksi hari ini sudah cukup membanjiri negara kita. Sebab itu kita bekukan selain daripada kita hendak mengkaji, membaiki kesilapan-kesilapan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi, kita rasa sudah mencukupi.

Kita bekukan kerana satu laluan, 200 orang dan kita kiralah berapa yang patut ada di Lembah Klang, berapa ada di Pulau Pinang, berapa ada di Johor Bahru. Itu hadnya. Kita beku bukan kerana tidak beri peluang kepada usahawan teksi untuk mendapatkan lesen teksi.

Dr Hayati minta kerajaan main peranan supaya masyarakat takutkan tuhan

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]:Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Daripada jawapan tadi saya rasa ada beberapa perkara yang Timbalan Menteri tidak menyebut. Banyak perkara-perkara yang ada dalam masyarakat ini yang boleh mempengaruhi berlakunya sumbang mahram ini.

Saya rasa kita ada banyak program-program hiburan yang melampau, bentuk-bentuk VCD lucah yang mudah diperoleh, majalah-majalah dan akhbar yang sering memaparkan gambar-gambar yang menaikkan ego kelelakian.

Jadi soalan saya, apakah peranan yang dimainkan oleh kerajaan untuk menyedarkan masyarakat supaya mereka ini menjadi masyarakat yang takutkan Tuhan. Terima kasih.

Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri [Datuk Fu Ah Kiow]: Tuan Yang di-Pertua, dalam Rukun Negara kita memang ‘Kepercayaan Kepada Tuhan’ adalah satu rukun yang pertama. Itu pun sentiasa di peringatkan di sekolah, institusi pendidikan juga kita sentiasa tekankan pengajian agama masing-masing, jadi itu memang telah ada.

Tentang terdapat majalah-majalah lucah dan sebagainya, saya ingin terangkan di sini melalui Kementerian Keselamatan Dalam Negeri kita sentiasa memantau penerbitan dan juga majalah-majalah yang diimport daripada luar negara.

Jika ada dapat itu mungkin adalah melalui saluran yang tidak sah atau diseludup, adalah tidak benar mengatakan ada banyak majalah yang lucah. Jika ada saya minta memberi maklumat dan kita sentiasa mengambil tindakan terhadap mereka yang mengedarkan dan menjualkan majalah tersebut. Sekian, terima kasih.
(Soalan Jawab Lisan No. 10 – 6 Sept. 2007)

Sidang media penjelasan keganasan Polis di Batu Buruk

Gabungan Pilihan raya Bersih dan Adil (Bersih) mengadakan sidang media khas di Pejabat Agung PAS, Jalan Raja Laut hari ini pada jam 1 petang hari ini bagi menerangkan insiden serangan/ keganasan polis yang berlaku di Batu Buruk,Terengganu sabtu lalu.

Menurut jurucakap Bersih, antara yang akan hadir dalam sidang akhbar tersebut adalah Dato’ Mustapa Ali (PAS), Tan Sri Khalid Ibrahim (KeADILan), Azmi Hamid (Teras), Ronnie Liu (DAP) dan Tian Chua (keADILan).

Salahuddin kemuka usul bahas peristiwa keganasan Polis di Batu Buruk Sabtu lalu

Ahli Parlimen Kubang Kerian, Salahuddin Ayub telah mengemukakan usul tergempar dibawah peraturan 18 (1) bagi merundingkan dan membincangkan peristiwa keganasan polis pada 8 September 2007, di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu.

Sekira dibenarkan oleh Speaker Dewan Rakyat, usul tersebut akan dibacakan oleh Salahuddin pada 11 September 2007 jam 11.30 pagi.

Bagaimanapun Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Ramli Ngah Talib telah menolak usul tersebut mengiktu peraturan 18 (2) yang tidak perlu disegerakan.

Teks penuh usul adalah seperti berikut:

YB. Tan Sri Ramli Ngah Talib
Yang DiPertua,
Dewan Rakyat Parlimen Malaysia,
50680 Kuala Lumpur.

9 September 2007

YB. Tan Sri,
USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT PERKARA 18 (1)

Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18(1) dan (2), dengan ini diberikan notis bahawa saya akan mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan8

YB. Tuan Salahuddin Haji Ayub (Kubang Kerian) mohon mencadangkan:

“Bahawa mesyuarat ini hendaklah ditangguhkan bagi membolehkan dewan yang mulia ini merundingkan dan membincangkan peristiwa keganasan polis pada 8 September 2007, di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu”

Tan Sri Yang diPertua,

Pada hari Sabtu 8 September 2007, lebih kurang jam 11.45 malam , seorang anggota polis yang tidak beruniform telah bertindak melepaskan beberapa das tembakan dengan menggunakan dengan sengaja peluru hidup dan akibatnya dua orang awam telah mengalami kecederaan yang sangat seruis.

Mangsa pertama Encik Swandi bin Abd Ghani, 37 tahun telah menggalami kecederaan parah dan sehingga usul ini dikemukakan beliau telah dipindahkan daripada Hospital Besar Kuala Terengganu ke Hospital Kubang Kerian, Kota Bahru, beliau masih dalam keadaan yang amat kritikal. Mangsa kedua, Encik Mohd Azman Bin Abd Aziz, 21 tahun juga mengalami kecedaraan parah dan masih dirawat di Hospital Besar KualaTerengganu.

Dewan yang mulia ini seharusnya diberikan peluang yang sebaiknya dan seadilnya untuk isu dan tragedi ini dibincang dan diperbahaskan secara terbuka agar keadilan dan maklumat sebenarnya dapat ditegakkan. Pihak Kementerian Keselamatan Dalam Negeri perlu memperjelaskan kepada seluruh rakyak Malaysia kenapa peluru hidup perlu digunakan keatas orang awam yang tidak bersenjata.

Integriti pihak polis sangat–sangat dipersoalkan dalam peristiwa ini dimana seolah-olah budaya “trigger happay” diaplikasikan keatas orang awam tanpa memperhitungkan nyawa dan keselamatan awam.

Persoalannya, adakah penggunaan peluru hidup telah menjadi satu pendekataan baru pasukan Polis DiRaja Malaysia?. Tragedi hitam dan sedih ini tidak mungkin akan berlaku sekira pihak keselamatan memberikan keizinan (permit) kepada mana-mana pihak yang berhasrat ini menganjurkan perhimpunan aman sepertimana yang diperuntukan oleh perlembagaan Negara dan semangat demokrasi didalam Negara kita.

Saya mohon mencadang,
SALAHUDDIN HAJI AYUB

Kita nak tahu sebab kenapa Malaysia tarik diri calon Setiausaha Agung Komanwel

Ucapan Ahli Parlimen Tumpat, Dato’ Kamarudin bin Jaffar ketika membahaskas Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2007 (2007) -peringkat Jawatankuasa (Kementerian Luar Negeri) pada 5 September 2007.

Terima kasih Tuan Pengerusi, saya ada dua perkara. Pertamanya berkaitan dengan rancangan dan cadangan kerajaan di bawah Kementerian Luar Negeri untuk mencalonkan Yang Berhormat Menteri KekkWa sebagai Setiausaha Agong…

Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Yusof bin Yacob]: Yang Berhormat, itu tidak kena mengena, ini cola Yang Berhormat.

Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: Yalah, saya hendak tahu kecekapan pegawai-pegawai kementerian dalam mengendalikan pencalonan dan kemudiannya penarikan dengan cara yang amat menghina negara kita, calon yang telah kita isytiharkan yang kementerian telah isytiharkan, tiba-tiba tarik pencalonannya dengan cara yang begitu kucar-kacir sekali. Silakan.

Datuk Seri Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar: Tuan Pengerusi, saya boleh jawab. Tetapi soalnya kita kena ikut peraturan, ini tidak bawah B.13 mana kita ada peruntukan yang telah dibelanjakan ini tidak kena mengena, dia tidak masuk langsung dalam itu.

Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Yusof bin Yacob]: Saya sudah…
Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: Setakat yang kita faham…
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Yusof bin Yacob]: Saya sudah tegur Yang Berhormat, kita kena ikut…
Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: … iaitu begitu bahawa kita hendak…
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Yusof bin Yacob]: Kita berbincang soal tambahan ini untuk cola.
Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: Ya, betul. Ia berkaitan….
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Yusof bin Yacob]: Cadangan itu tidak kena mengena dengan….

Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: …Ini ialah untuk pegawai. Pegawai bekerja untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Dasar-dasar kerajaan antara satu yang saya sebutkan tadi ialah keputusan hendak mencalonkan tokoh kita sebagai Setiausaha Agong Komanwel. Ini kita perlu bincang sebab dahulu sudah gagal sekali kes mencalonkan tokoh kita menjadi Setiausaha Agong OIC, kalah.

Bukan kalah nombor dua kalah nombor tiga kepada Turkey, kepada Bangladesh. Ini sekali lagi ditarik pencalonannya dan cara pengendalian penarikannya juga adalah amat memalukan.

Mula-mula beliau sendiri mengumumkan, selepas itu kementerian kata tidak tahu, selepas itu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kata kena bincang di peringkat Kabinet dahulu sebelum apa-apa penjelasan yang khusus. Selepas mesyuarat Kabinet selepas membincangkan hal itu tidak ada apa-apa penjelasan.

Jadi ini saya fikir perlu diberi perhatian dan dijelaskan kepada rakyat. Kalau-kalau Yang Berhormat Menteri yang berkenaan ada masalah-masalah ke ada apa-apa sebab, sebab beliau sendiri pun tidak mahu memberi apa-apa ulasan yang lanjut. Keduanya begitu juga berkaitan dengan pengendalian kementerian ini dalam hubungan kita dengan negara Indonesia.

Baru-baru ini seorang jurulatih karate dari Indonesia telah dipukul sebegitu teruk sekali tetapi sekali lagi pengendaliannya the handling dengan izin of the issue have been very-very disgraceful to the country sehingga kita dengar bahawa pihak Indonesia mengugut tidak mahu menghantar wakil untuk merayakan sambutan 50 tahun merdeka dan sebagainya barulah ada usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan penuh kehormatan kepada sebuah negara jiran iaitu Indonesia.

Jadi ini soalan-soalan yang saya ingin kementerian jelaskan sebelum kita bersetuju untuk meluluskan gaji untuk kementerian, terima kasih.

Dato Kamarudin cadang kerajaan dirujuk Majlis Fatwa sebelum bertindak

Ucapan Ahli Parlimen Tumpat, Dato’ Kamarudin bin Jaffar ketika membahaskas Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2007 (2007) -peringkat Jawatankuasa (Jabatan Perdana Menteri) pada 5 September 2007.

Dato Kamarudin Terima kasih Tuan Pengerusi, saya akan seperti biasa bercakap ringkas sahaja. Pertamanya saya bersetuju dengan banyak pandangan yang dinyatakan oleh Ahli-ahli Yang Berhormat sebelum ini.

Saya fikir apa yang kita baru dengar daripada Yang Berhormat Santubong banyak di antaranya point-point yang baik kecualilah berkaitan dengan isu cap jari itu yang saya fikir bukanlah balik ke zaman batu.

Hari ini pun kalau kita ditahan di bawah ISA ataupun apa-apa hukuman jenayah, bukan satu jari bekas polis Yang Berhormat tahu, bukan dua ibu jari, 10 jari diambil copnya kalau kita dan saya ada pengalaman masa ditahan di bawah ISA. Kalau kita ingin keluarkan wang kita dari KWSP, sekali lagi ibu jari kanan kena ibu jari kiri pun kena.

Di samping itu kita tidak menolak pembaharuan-pembaharuan hendak menggunakan e-voting ke hendak menggunakan auto registration untuk voters dengan izin itu sudah tentu kita akan menyokong selagi ianya tidak mengikut amalan Presiden George Bush yang diakui oleh Santubong telah menipu dalam pilihan raya, presiden di Amerika Syarikat yang lalu.

Tuan Pengerusi, saya hendak mula dengan Maksud B.1 Parlimen. Saya juga sama dengan rakan-rakan menyokong apa yang diperuntukkan sini iaitu penambahan untuk membiayai kenaikan kemudahan elaun dan sebagainya. Di samping cadangan daripada rakan-rakan saya juga ingin mencadangkan sebagaimana kita dengar akhir-akhir ini ramai tokoh negara Yang Mulia Raja Nazrin kita sudah dengar daripada Yang Berhormat Sungai Petani, Bekas Ketua Polis Negara ada menegur kerajaan, Pengerusi SPR membuat cadangan cap jari, maknanya pemimpin-pemimpin institusi-institusi negara hari ini aktif dalam memberikan pandangan yang tidak in the box sahaja, tidak terkongkong dengan jawatan khusus mereka sahaja.

Oleh itu apa tidak kalau Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat, Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat juga ikut aliran moden baru yang canggih ini yang mana berani berucap, berani menegur, berani mempertahankan meningkatkan lagi kedudukan Parlimen, berani melawan orang-orang sama ada Menteri yang jaga Parlimen yang mencabar dan menggugat kedudukan Parlimen kita ini senada dengan tokoh-tokoh negara yang memimpin institusi-institusi lain yang hari ini agak sanggup untuk mempertahankan institus-iinstitusi penting negara yang diancam sebegitu kuat oleh pihak-pihak yang tidak ada minat untuk menaikkan demokrasi dalam negara kita ini.

Tuan Pengerusi, begitu juga peranan Ahli-ahli Parlimen. Kita patut lebih berani, kita patut berani bersuara. Contoh yang terkini ialah saya sanjung Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai Integriti yang memberi suatu pandangan apabila bertemu dengan rakyat di Kuala Terengganu bahawa rakyat Terengganu tidak suka kepada Monsoon Cup ini. Ini satu keputusan, satu kesanggupan yang amat berani dan saya sanjung Yang Berhormat Gerik.

Ini yang kita mahu. Kita dapat elaun lebih, kita dapat bilik yang nyaman dan sebagainya. Oleh itu kita gunakan amanah yang rakyat berikan kepada kita dan menyuarakan apa yang benar-benar disebut dan dihasratkan oleh rakyat tanpa takut, tanpa segan-silu yang ada pada kita setakat hari ini.

Tuan Pengerusi, saya juga ingin mencadangkan supaya Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas sebagaimana kita tahu dahulunya oleh Yang Berhormat Ranau tetapi diambil alih oleh Gerik oleh sebab-sebab yang tertentu.

Ini amalan yang baik supaya Menteri-menteri ataupun yang memegang jawatan eksekutif dalam Parlimen kita ini seboleh-bolehnya tidak memegang jawatan-jawatan dalam Jawatankuasa-jawatankuasa Pilihan Khas tetapi diberi kepada tokoh-tokoh yang amat ramai yang ada di sebelah backbenchers ini untuk menjadi pengerusi dan sesetengahnya kepada kami jugalah sebagai pengerusi ataupun timbalan pengerusinya [Disampuk] kerana itu juga apa yang diamalkan oleh Parlimen-parlimen besar Negara, misalnya PAC di negara-negara Komanwel, semuanya dipegang oleh pemimpin pembangkang dan bukannya daripada pihak kerajaan, terutama Ketua Pembangkang sendiri, saya setuju.

Tuan Pengerusi, tentang Suruhanjaya Pilihan Raya, Maksud B.4, saya ingin mencadangkan supaya amalan yang amat baik yang dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu merujuk kepada Majlis Fatwa untuk membuat keputusan yang penting dan yang mungkin ditegur atau ditolak oleh masyarakat tertentu.

Ini suatu amalan yang baik dan saya ingin mencadangkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya seterusnya menggunakan lagi khidmat para alim ulama, pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh agama untuk memastikan amalan-amalannya yang lain dalam pindah-memindah pengundi, dalam membuang senarai pengundi, dalam memasukkan pengundi dari mana-mana negara untuk menjadi pengundi juga perlu dirujuk kepada Majlis Fatwa sama ada perbuatan itu betul dari sudut agama ataupun tidak.

Seterusnya saya ingin mencadangkan supaya…
Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: [Bangun]
Tuan Pengerusi [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat, Yang Berhormat Pendang.

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tumpat. Ini pengalaman saya sendirilah semasa Pilihan Raya Kecil Pendang 2002 di mana saya menghadapi satu pilihan raya kecil, 11 orang pengundi di Kampung Gua Kepayang apabila mereka pergi ke tempat mengundi, mereka dapati nama mereka telah dipotong dan dikatakan meninggal dunia, tetapi apabila kami berjumpa dengan pengurus pilihan raya pada tempat itu, setelah bertengkar dan bertekak, ditunjukkan bukti-bukti bahawa mereka ini masih hidup, maka dikeluarkan satu lagi senarai yang tidak dipotong nama mereka dan seterusnya mereka boleh mengundi. Ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh SPR supaya pembohongan dalam pilihan raya ini tidak akan terus berlaku. Terima kasih.

Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Saya amat bersetuju dengan apa yang beliau sebutkan tadi dan saya fikir SPR mesti terus menerus membersihkan operasi dan perjalanan mereka supaya keyakinan rakyat yang sepenuhnya kepada sistem pilihan raya kita akan terjamin dan apa-apa keputusan mana-mana pilihan raya dalam negara kita ini diterima sebagai keputusan sebenar, yang dikehendaki oleh rakyat dan apabila itu berlaku, kami dengan sukarela sama ada menang ataupun kalah, akan menerimanya.

Saya juga ingin mencadangkan supaya amalan Suruhanjaya Pilihan Raya ini dilakukan oleh jabatan-jabatan, agensi-agensi dan kementerian-kementerian kerajaan yang lainnya supaya apa-apa keputusan yang ingin dibuat dirujuk dahulu kepada pakar-pakar agama, Majlis Fatwa dan sebagainya supaya tidak ada masalah lagi.

Teruskan membaca