Dewan Rakyat: Usul tergempar Salahuddin Ayub pada 12 September 2007

Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] Usul 18 (1) dikemukakan bagi Dewan yang Mulia ini membincangkan isu perlantikan Tan Sri Zaki Tun Azmi yang penuh kontroversi sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

Bagaimanapun Speaker Dewan menolak usul Salahuddin dibawah peraturan 18 (2) kerana pada 5 September 2007 kerajaan telah melantik Hakim Tan Sri Zakiin Tun Azmi mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan usul tersebut tidak perlu disegerakan.

Dewan Rakyat: Dato Halim kemuka persoalan pada 11 September 2007