Nazri, Husam Musa dan Ezam akan berentap dalam Forum ‘Rasuah dan Jenayah’ 4 November di KL

Forum Jenayah dan Rasuah Ketua Whip PAS di Parlimen, Salahuddin Haji Ayub menjemput dan merpersilakan suluruh rakyat yang prihatin masalah rasuah dan jenayah di negara ini ke Majlis Forum ‘Rasuah dan Jenayah’ yang akan berlangsung pada 4 November 2007, jam 2.00 hingga 6.00 petang di Hotel KL Internasional, Kg Baru, Kuala Lumpur.

Forum tersebut akan membariskan ahli Penal iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Seri Mohd Nazri Aziz; Naib Presiden PAS, Dato’ Husam Musa dan Pengerusi GERAK, Ezam Mohd Noor serta Ketua Program Pengajian Sejarah dan Strategi UKM, Prof Madya Mohd Agus Yusoff sebagai Moderator.

Salahuddin sendiri akan merasmikan Forum dan akan membentangkan kertas kerja berkaitan dengan Rasuah dan Jenayah di Malaysia.

Penyertaan adalah percuma dan terhad. Untuk daftar penyertaan sila taip DP [jarak] Nama dan hantar kepada 32244.

Ismail Noh: ..dalam pembahagian kekayaan negara, jangan ada kepentingan politik..

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua di atas kebenaran untuk sama-sama membincang tentang bajet yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini.

Saya ada dua, tiga perkara yang ringkas, insya-Allah untuk disebut di dalam Dewan yang mulia ini. Pertama sekali saya memulakan dengan sepotong ayat Al-Quran, daripada Surah Al-Hasyar, petikan daripada ayat yang ketujuh… [Membaca sepotong ayat Al-Quran] Bermaksud supaya “Harta kekayaan jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di kalangan kamu semata-mata”.

Berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang telah saya petik daripada Surah Al-Hasyar sekejap tadi, mengajar kepada kita supaya harta kekayaan tidak hanya tertumpu ataupun terlonggok hanya kepada golongan kaya.

Yang kedua, tidak dibenarkan sekali-kali golongan miskin hidup dalam sebuah negara yang kaya dalam keadaan hina-dina, seolah-olah tidak diberi jaminan tentang kehidupan mereka untuk masa kini dan seterusnya. Kita lebarkan sedikit daripada orang kaya kepada orang miskin, kita lebarkan bagaimana, kita melihat bahawa pembangunan di negara kita ini, ianya tertumpu
kepada pusat-pusat bandar di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Ipoh dan lain-lain tempat.

Tetapi ianya tidak merata kepada seluruh negara yang pada pagi ini kita mendengar ucapan-ucapan dukacita, sedih dan berbagai-bagai lagi daripada penyokong-penyokong kerajaan sendiri khususnya daripada Sabah, dari Sarawak dan daripada Semenanjung yang melahirkan rasa tidak puas hati mereka tentang layanan kerajaan kepada negeri-negeri yang termundur, yang termiskin di negara kita ini.

Jadi, saya bersetuju dengan pandangan-pandangan ikhlas daripada sahabat-sahabat kita, daripada penyokong-penyokong kerajaan yang mengemukakan pandangan-pandangan tersebut kerana kita tidak mahu melihat bandar-bandar besar di negara kita ini begitu maju, begitu hebat, begitu terpesona, tetapi bila kita melihat kepada negeri-negeri di Pantai Timur Semenanjung, di negeri-negeri Pantai Timur Malaysia, kita nampak dengan jelas kemunduran menghantui kehidupan mereka. Kita ibaratkan negara ini sebagai satu jasad ataupun jisim manusia.

Kalau kita melihat daripada dada ke atas, kita dapat melihat bagaimana indahnya. Mukanya cantik, kepalanya cantik dan segala-galanya cantik. Kalau kita lihat daripada aras dada ke bawahnya terlalu buruk, terlalu hodoh, bagaimana? Sudah tentu kita tidak akan rela dengan keadaan sedemikian dan bagi kita sudah tentu kita akan jaga segala anggota yang ada pada kita.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Ahli-ahli Yang Berhormat, Dewan bersidang semula. Yang Berhormat bagi Pasir Mas. Yang Berhormat gulunglah.

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya sambung semula ucapan saya sekejap tadi. Saya bandingkan bahawa pembangunan negara mesti diseimbangkan di antara satu negeri satu wilayah dengan wilayah yang lain. Saya
bandingkan dengan satu jasad di mana jasad itu mesti diseimbangkan. Kita tidak boleh hanya semata-mata untuk memperelok di bahagian atas tanpa kita mengambil sikap sederhana kepada anggota-anggota kita yang lain. Kita mesti perelokkan semuanya.

Begitulah bandingan kalau dapat saya bandingkan bahawa negara kita ini kita berada dalam satu negara yang mesti kita lihat bahawa Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan sebagainya adalah dalam suatu ikatan, federation negara kita wang kita kuatkuasakan melalui undang-undang ikatan sosial yang telah termaktub dalam Perlembagaan Negara kita di mana pembangunan ini mesti diseimbangkan di antara satu sama lain dengan tidak memberi keutamaan kepada mana-mana pihak semata-mata.

Sebab itulah saya menyokong penuh ucapan yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat sebelum daripada saya ini dan saya yakin bahawa suara-suara ini tidak akan kedengaran dalam sesi-sesi selepas daripada ini. Apa yang kita dengar sebenarnya seolah-olah baru hendak mula, 50 tahun kita merdeka baru kita hendak mula sekarang ini pembangunan-pembangunan kepada
wilayah-wilayah kita sama ada di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu dan Pahang.
Teruskan membaca

Dr Hayati: Jangan keliru dengan penghapusan yuran sekolah… kata Timbalan Menteri pelajaran

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi saya ruang untuk sama-sama membahaskan Bajet 2008. Seperti mana yang kita tahu dalam pembentangan Bajet 2008 yang akan menjanjikan sejumlah RM176.9 bilion di mana RM128.8 bilion untuk belanja mengurus dan RM48.1 bilion untuk pembangunan dengan defisit sebanyak 3.1% iaitu berkurangan daripada 3.2% pada tahun yang lepas.

Dan dengan pelbagai jenis insentif serta bantuan kepada rakyat yang memberikan gambaran bahawa kerajaan amat prihatin dalam membela golongan kurang berada setelah menerima tekanan rakyat dengan kenaikan harga minyak yang membebankan sebelum ini.

Walaupun kita telah mencadangkan agar yuran peperiksaan semua jenis dihapuskan termasuklah…, namun tahun ini barulah
kerajaan sedar bahawa golongan yang belajar agama juga perlu diberikan perhatian.

Penghapusan yuran persekolahan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Bajet 2008 rupa-rupanya hanyalah RM4.50 untuk sekolah rendah dan RM9.00 untuk sekolah menengah setahun ataupun RM0.38 dan RM0.75 untuk sebulan. Ini disahkan oleh kenyataan Timbalan Menteri Pelajaran baru-baru ini yang menasihatkan ibu bapa supaya jangan terkeliru dengan penghapusan yuran persekolahan seperti disebut dalam Bajet 2008. Beliau dilaporkan berkata ibu bapa hendaklah memahami hanya yuran persekolahan itu sahaja dimansuhkan manakala bayaran lain tetap tidak berubah.

Ertinya ibu bapa tetap akan membayar ratusan ringgit untuk pelbagai yuran sekolah pada hari pertama persekolahan anak mereka nanti. Tuan Yang di-Pertua, umum mengetahui bahawa beberapa perancangan telah dibuat oleh kerajaan agar kekayaan negara dapat diagihkan kepada rakyat secara merata. Ini termasuk Wilayah Pembangunan Iskandar dan Koridor Utara yang telah dilancarkan pada 31 Julai yang lepas.

Walaupun Wilayah Pembangunan Iskandar yang akan dibangunkan dengan dua setengah kali keluasan negara Singapura, kita merasa hairan kenapa pada kali ini, ia diterima dengan senyuman oleh negara sekutu Israel itu walaupun sebelum ini ia sentiasa memberi masalah kepada Malaysia di dalam perundingan misalnya berhubung isu-isu penjualan air, tanah KTM di Singapura, kompleks CIQ, pengeluaran Caruman Kumpulan Simpanan Pusat (CPF) dan paling akhir adalah tentang jambatan bengkok.

Kenapakah kali ini Singapura agak seronok dengan cadangan Wilayah Pembangunan Iskandar ini? Apakah kerana segala insentif yang diberikan oleh negara ini memberi banyak peluang dan ruang kepada mereka mengembangkan sayap ke dalam negara ini dengan mudah dan direstui melalui kegiatan ekonomi dan perluasan wilayah secara tidak langsung dan terhormat. Contohnya sudah ada, lihatlah berapakah peratus pemilikan rumah di Johor Bahru yang dimiliki oleh warga Singapura terutamanya rumah-rumah mewah.

Rakyat merasakan insentif yang digariskan oleh Perdana Menteri seperti bebas untuk mendapatkan modal dari seluruh dunia, tiada had pengambilan pekerja warga asing, tidak tertakluk kepada syarat FIC dalam pemilikan ekuiti dan sudah pasti sekiranya free access zone yang dijanjikan kepada pemodal di Wilayah Pembangunan Iskandar ini tidak ditarik balik.

Maka wajarlah kegelisahan yang ditimbulkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir itu akan berlaku. Nasib baik free access zone ini ditarik balik, kalau tidak sahabat Singapura dari Israel pun akan dapat tempat dan harta di wilayah Johor nanti.

Satu lagi kebimbangan yang ingin rakyat mendapat jawapan adalah apakah nanti syarikat Singapura atau lainnya tidak akan menjadi tuan di atas negara kita dan apakah peranan jawatankuasa peringkat menteri itu nanti dalam merunding hak mereka dalam mendapat peluang memiliki segala kekayaan di dalam negara.
Teruskan membaca