Dato halim: Rakyat Malaysia memilih kerja, kata Menteri dan….

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Apabila perkara ini bangkit di Parlimen, Menteri Sumber Manusia, termasuk timbalannya menjawab bahawa rakyat Malaysia ini manja, memilih kerja dan sebagainya, sedangkan kementerian tidak ada jalan untuk memulihkan ini sehingga security guard sendiri dimonopoli oleh security company yang semuanya boleh dikatakan bumiputera, sekarang ini berganti dengan Bangla.

Apa pandangan Puchong?
Tuan Lau Yeng Peng [BN Puchong]: Kalau katakan tidak ada cara untuk menyelesaikan itu tidak betullah. Barisan Nasional sudah diberikan mandat lebih daripada 50 tahun, saya ingat memang keyakinan rakyat terhadap Barisan Nasional memang ada.

Mungkin pada masa sekarang ini kita mengalami suatu keadaan yang sedikit kepincangan, yang kita perlu untuk merancang strategi yang berlainan sejajar dengan perubahan-perubahan masa yang sedang berlaku.

Tuan Yang di-Pertua, satu lagi contoh yang ingin saya bangkitkan di sini ialah kalau lihat surat khabar hari ini lebih daripada 10,000 pekerja asing telah membanjiri stesen-stesen minyak. Bukankah suatu masa dahulu kita dengar ada satu dasar bahawa stesen minyak ini self service.

Di manakah dasar self service ini? Lebih daripada 10,000 di stesen minyak di sini! Bagaimana kalau kita hendak mengadakan self service sejajar dengan negara maju, di mana kita akan mendidik rakyat kita supaya lebih berdisiplin, lebih berpelajaran tinggi dan mempunyai nilai-nilai
murni yang tinggi, tetapi kita menggunakan pekerja-pekerja asing di sini.

Satu perkara yang saya sangat bimbang, yang tadi saya tidak sambung dalam perbahasan saya iaitu mengenai sektor-sektor tertentu. Hari ini kalau kita lihat di hotel-hotel dan restoran-restoran tertentu, bolehkah kita tengok seorang anak tempatan menjadi waitress atau menjadi pelayan? Kebanyakannya telah dibanjiri oleh pendatang asing.

Saya tidak menyatakan bahawa saya menyekat ataupun membantah bahawa kita tidak akan memberi peluang kepada orang-orang asing untuk mencari rezeki di negara kita ini. Saya welcome. Saya mengalu-alukan tetapi dengan satu sistem atau satu dasar, kontrol secara progressively, dengan izin.

Itulah cara yang baik sekali. Kalau ini berlaku, seperti yang saya nyatakan tadi, saya merasa bimbang bahawa peluang anak-anak muda kita kerana dalam sektor ini, permintaan kemahiran untuk mengendalikan sesebuah restoran atau sesebuah hotel ini kemahirannya tidak tinggi, mengapa kita tidak berikan peluang kepada anak-anak tempatan kita?

Mereka yang lepasan SPM dan lepasan STPM yang mungkin tidak ada peluang ataupun tidak ingin melanjutkan pelajaran lagi, kita latih mereka di peringkat ini.

Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua dan sahabat saya Yang Berhormat bagi Puchong. Berdasarkan kepada hujah-hujah dan kes-kes yang telah kita dengar sebentar tadi, baik daripada pembangkang dan pihak kerajaan sendiri yang pernah juga saya membawa usul di dalam Parlimen ini, tetapi malangnya ditolak.

Bersetuju atau tidak dengan pandangan saya bahawa it is very timely, dengan izin. Sudah masanya kerajaan membentangkan satu kertas putih tentang dasar pekerja asing dalam negara kita dan tahap ini sangat kritikal dan kita perlu kepada satu keputusan yang jelas
tentang masa depan negara kita terhadap dasar pekerja asing ini.

Setuju atau tidak, sahabat saya dari Puchong?
Tuan Lau Yeng Peng [Puchong]: Saya setuju apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat dari Kubang Kerian iaitu sekarang ini adalah timing atau masa yang paling tepat sekali. Ini juga apa yang dinyatakan oleh beberapa orang Yang Berhormat di sini kerana kalau kita tidak berbuat sesuatu sekarang, saya bimbang, tadi saya ada nyatakan bahawa negara kita akan mengalami satu krisis. Krisis apa? Krisis bermacam-macam.

Kalau hari ini kita lihat beberapa bulan yang lepas, saya baca satu artikel daripada Utusan Malaysia yang mengatakan bahawa Pengarah CID terus terang mengatakan bahawa jumlah kadar jenayah telah dilakukan ataupun komited daripada orang asing cuma 28% iaitu jenayah yang serius.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: