Dato Halim: Jangan ada diskriminasi dalam pembahagian baja

Sekolah Menengah dan rendah perlu ada Kelab Pertanian

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Dalam masalah ini saya tengok dululah, masa sekolah-sekolah luar bandar dahulu, sekolah menengah dia ada kelab pertanian. Di belakang sekolah itu ada kebun, itu masa dahulu, sekarang ini tidak ada.
Teruskan membaca