Soalan MP PAS — 21 November 2007

Soalan Jawab Lisan

  • Soalan ke 20 – Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa ramaikah pegawai polis dan Badan Pencegah Rasuah (BPR) yang disiasat kerana tuduhan rasuah.
  • Soalan ke 22 – Tuan Haji Ismail Bin Noh [ Pasir Mas ] minta MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI menyatakan berapa ramai tahanan ISA yang masih ditahan di kem-kem tahanan di negara ini, dan apakah Kerajaan prihatin dengan anak-anak mangsa yang sedang bersekolah.