Dokumen Harapan Anak Muda Malaysia

Jati Diri Perkasa Negara Sejahtera

LATAR BELAKANG

Kita baru sahaja menyambut ulang tahun ke-50 kemerdekaan negara. Rakyat umumnya mengetahui bagaimana kemerdekaan kita diperjuangkan dengan keringat dan darah oleh perwira-perwira negara. Kita membangun setapak demi setapak sehingga apa yang kita ada hari ini. Sebagai generasi muda, satu persoalan yang amat penting ialah bagaimana kita akan menghadapi cabaran mengisi 50 tahun kedua yang bakal terbeban di bahu kita.

Dalam proses pembinaan negara bangsa (nation building), penglibatan generasi muda amat penting dan bermakna. Golongan muda bukan hanya bakal mewarisi tanah air mereka, malah akan menentukan masa depan bangsa dan negara.

Hakikat tersebut telah lama disedari oleh semua tamadun sehingga lahir ungkapan “Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara”. Malangnya, potensi dan peluang anak muda Malaysia tidak digilap sepenuhnya hingga mereka hilang keupayaan dan kematangan dalam memimpin diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Generasi muda sepatutnya bukan hanya disogok dengan pembangunan, tetapi mesti dilibat sama dalam merancang, mengatur dan membangunkan negara, sehingga mereka berupaya menjadi peneraju bertaraf dunia. Isunya sekarang apakah suasana, sistem dan budaya yang ada pada hari ini menghasilkan generasi pelapis yang berwibawa?

Generasi muda yang berwibawa harus punya pegangan hidup yang teguh, keyakinan yang kental, misi dan visi yang jelas serta bijak mengatur langkah gagah. Generasi muda juga perlu memiliki kekuatan diri, kebolehupayaan dan rasa bertanggungjawab kepada negara. Jati diri inilah yang bakal membentuk kecemerlangan masa depan bangsa dan negara.

LIMA ASAS JATIDIRI ANAK MUDA MALAYSIA

1. Pegangan Hidup Yang Kukuh
· Anak muda yang teguh beragama dan mendukung nilai-nilai murni sejagat.
· Anak muda yang mempunyai idealisme dan prinsip sebagai kompas hidup;
· Anak muda yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap pembangunan masyarakat dan negara;
· Anak muda yang mempunyai semangat patriotisme, menghayati Rukun Negara dan bersedia mempertahankan negara tercinta.

2. Kebijaksanaan Dalam Meneraju Kehidupan
· Anak muda yang cintakan ilmu dan maklumat;
· Anak muda yang mampu menganalisa suasana dan berupaya menyelesaikan masalah negara;
· Anak muda yang rasional dan tidak boleh diperdaya oleh tipu helah dan propaganda.

3. Memiliki Keazaman dan Kuasa Politik
· Anak muda yang sedar kebolehupayaan dan hak mereka sebagai rakyat;
· Anak muda yang memiliki keazaman dan terlibat secara konstruktif dalam proses pembinaan negara;
· Anak muda yang sentiasa mempertahankan hak dan kebebasan daripada dinafikan seperti hak bersuara, hak berhimpun, berpersatuan dan lain-lain.

4. Menegakkan Perpaduan
· Anak muda yang memahami dan menjiwai kepelbagaian dalam masyarakat;
· Anak muda yang saling menghormati antara satu sama lain;
· Anak muda yang cintakan perpaduan, meraikan perbezaan dan menyatukan kekuatan dalam persamaan;
· Anak muda yang menolak dasar politik perkauman dalam negara.

5. Memperjuangkan Kebebasan dan Ketenteraman
· Anak muda yang cintakan hidup dalam dunia yang aman, ekonomi yang mapan dan keselamatan yang tidak terancam;
· Anak muda yang tidak dikongkong oleh sistem hidup yang dikuasai oleh cengkaman birokrasi politik demi membangunkan potensi;
· Anak muda yang mencintai kelestarian alam sekitar yang bersih dan seimbang.

TUJUH HARAPAN PERUBAHAN
Politik
1. Memperjuangkan kerajaan yang lebih beramanah, adil, bersih dan kompeten.
2. Memperkenalkan modul pendidikan politik dalam sistem pendidikan negara.
3. Menyuburkan idealisma dan aktivisma anak muda dalam persatuan samada di kampus mahupun di luar.
4. Memberi lebih ruang demokrasi kepada kepimpinan kepada anak muda dan persatuan belia.
Teruskan membaca