Struktur tarif air perlu adil kepada kerajaan dan rakyat

Pada Julai 2006, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 telah diperkenalkan dan diluluskan yang bertujuan menstruktur semula pengurusan air dan menguatkuasakan pengurusan serta pengawal selian sektor atau industri air bagi seluruh Malaysia akan diletakkan sepenuhnya di bawah Kerajaan Persekutuan (“federalization of water industry”). Ini bermakna Kerajaan Negeri hanya akan dipertanggungjawabkan untuk membekal sumber air sahaja.

Impak atau Kesan dari Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Air dan Akta Suruhanjaya Air Negara

• Kerajaan Persekutuan melalui Perbadanan Aset Air Berhad (PAAB), syarikat milikan penuh oleh Kementerian Kewangan akan mengambil alih aset dan liabiliti syarikat perawatan dan pembekalan air sama ada dimiliki oleh pihak kerajaan negeri atau pihak swasta. Untuk membolehkan asset-aset tersebut diambil alih, PAAB akan menerbitkan bon untuk membiayai proses tersebut.

• Aktiviti perawatan dan pembekalan air akan diberi melalui konsep kontrak bukan lagi konsesi. Syarikat terbabit hanya dipertanggungjawabkan dalam operasi perawatan dan pembekalan air sahaja. Sebarang pembangunan aset yang baru akan dibiayai oleh PAAB selaku ”asset owner”.

• Dari segi perolehan, syarikat terbabit akan mengenakan caj kepada PAAB atas perkhidmatan perawatan dan pembekalan air yang diberi dan PAAB juga akan mengenakan caj kepada syarikat terbabit kerana mengguna dan beroperasi aset-aset perawatan dan pembekalan air milik PAAB / Kerajaan Persekutuan.

• Tempoh kontrak adalah selama tiga tahun dan akan diperbaharui. Pelanjutan kontrak tersebut bergantung kepada pencapaian syarikat tersebut dalam ujian Key Performance Indicators yang telah ditetapkan oleh SPAN.

• Dari segi penentuan tarif kepada pengguna air, ia akan ditentukan oleh SPAN.

Isu

Berdasarkan impak diatas, terlalu banyak perkara penting yang memungkinkan / kebarangkalian salahguna dana awam akan berlaku dan keputusan yang hanya memihak pihak yang berkepentingan dan tidak secara menyeluruh khususnya kepada rakyat Malaysia. Oleh yang demikian Kerajaan atau KTAK perlu menetapkan terlebih dahulu skop atau kayu ukur (benchmark) kepada perkara-perkara berikut:-

1) Jumlah Pampasan
Untuk memastikan Kerajaan yang menggunakan dana awam, tidak membayar pampasan yang terlalu tinggi dan “over-priced” kepada pemegang saham syarikat-syarikat perawatan dan pembekalan air yang akan diambil alih:

• Metod menentukan jumlah pampasan kepada pemegang saham yang menguasai syarikat konsesi perawatan dan pembekalan air yang bakal menjadi sasaran pengambilalihan oleh PAAB, iaitu yang menggunakan ”valuation method” khususnya ke atas sesebuah syarikat yang beroperasi secara konsesi perlulah diseragamkan dan andaian-andaian yang dikemukakan bagi menentukan jumlah nilai syarikat terbabit (company value) mestilah adil dan saksama serta menepati piawaian pasaran.
• Andaian seperti perubahan risiko operasi daripada syarikat berasaskan konsesi kepada kontrak sehingga membenarkan mereka ini untuk menuntut premium yang tinggi dalam jumlah pampasannya, perlulah diperincikan secara kuantitatif dan kualitatifnya, memandangkan mereka juga akan diberi peluang untuk meneruskan operasinya dalam bentuk kontrak sekiranya dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Akta Industri Perkhidmatan Air 2006.
• Perkara-perkara seperti, syarikat pemegang konsesi yang sedia ada yang telah beroperasi sehingga berjaya mengaut pulangan modal serta mencapai jangkaan keuntungan (shareholders’ IRR) dalam bentuk pembayaran dividen perlu diambilkira dalam penentuan jumlah pampasan dan premiumnya.

2) Struktur Tarif

• Memastikan Kerajaan dan SPAN menggariskan faktor-faktor yang adil dan saksama diambilkira dalam penentuan struktur tarif yang baru dan bakal dikenakan kepada pengguna air setelah model perlaksanaan aktiviti sektor air yang baru dan pengambil alihan berjaya dilaksanakan

• Memastikan juga SPAN menggariskan secara terperinci faktor-faktor yang adil dan diambil kira dalam menentukan struktur caj yang akan dikenakan oleh syarikat-syarikat yang diberikan kontrak perkhidmatan merawat dan membekal air kepada PAAB/Kerajaan.

—————-
Ucapan penangguhan YB Ustaz Nasir Zakaria, Ahli Parlimen Padang Terap pada 30 Jun 2008

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: