50,000 poskad kepada PM bantah ISA

Gerakan Mansuh ISA (GMI) hari ini menyerahkan 50,000 poskad bantahan rakyat terhadap Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) bagi menggesa kerajaan memansuhkan akta tersebut.

Memorandum berupa poskad tersebut dijadual untuk diserahkan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Parlimen hari ini namun gagal kerana Abdullah tidak hadir.

Bagaimanapun memorandum tersebut diserahkan kepada Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui ahli Parlimen Pakatan Rakyat, Salahuddin Ayub (PAS-Kubang Kerian), R. Sivarasa (PKR-Subang) dan Charles Santiago (DAP-Klang).

Pengerusi GMI, Syed Ibrahim Syed Noh berkata penyerahan poskad tersebut ialah sebagai tanda bantahan kepada akta yang dianggap zalim serta mencabuli hak asasi manusia.
Teruskan membaca

MP PAS Tumpat: Mencelah penggulungan Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

13 November 2008, 2.47 petang:

Ahli Parlimen Tumpat mencelah penggulungan Menteri Pertanian dan Industri Asas tani, 13 November 2008.

Teks penuh:
Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya terpaksa tinggal petang tadi kerana ada hal lain dan minta rakan saya yang amat taat kepada perjuangan untuk membangkitkan perkara itu dan dimaklumkan awal pagi tadi bahawa beliau telah berjaya membangkitkannya.

Mungkin saya sebut sedikit tentang padi tadi, bendang … ini Yang Berhormat Menteri sudah puluhan tahun merasai masalah oleh sebab kekurangan air melalui saliran air maka mereka hanya boleh menanam padi setahun sekali.

Jadi, jika diusahakan supaya sepenuhnya menerima air melalui saliran maka saya harapkan bahawa mereka akan dapat menanam sekurang-kurangnya dua kali setahun.

Keduanya ada jalan … yang sedang dibina tetapi jalan itu di samping memberi nikmat penggunaannya sebagai jalan raya juga akhirnya menjadi benteng kepada air yang bertakung di musim tengkujuh ini.
Teruskan membaca

MP PKR Machang: mencelah penggulungan Menteri Pertanian dan Industri Asas tani

13 November 2008, 12.49 tengahari:

Ahli Parlimen Machang mencelah penggulungan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, 13 Nov 2008.

Teks penuh:
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan sasaran penghasilan padi, Yang Berhormat Menteri tadi membayangkan bahawa ada kemungkinan sasaran program 10 tan sehektar itu akan dinilai kembali berasaskan kepada banyak negara lain pun tidak mencapai sasaran itu.

Yang Berhormat Menteri juga sebut tadi bahawa faktor banjir, bencana alam turut menyumbang kepada tidak tercapainya sasaran itu. Di satu sisi, saya dapati bahawa satu elemen penting yang membantutkan sasaran pencapaian hasil padi ini ialah kemudahan prasarana pertanian.

Apabila saya teliti di bawah maksud pembangunan, perkara yang berkaitan dengan menyediakan
sistem pengairan moden pertanian ini bajetnya tidaklah begitu besar; 12800, ada sebut pasal pengairan 12900, 15400, 15100 semuanya pasal itu, jumlahnya kecil. Bahkan kalau di kawasan saya, di Machang, memang sudah ada pun dibuat kajian oleh perunding yang dilantik oleh kementerian berkenaan dengan cadangan mewujudkan sistem pengairan moden bagi mengatasi masalah bendang yang sekarang ini luas
menjadi tanah terbiar sedangkan sumber airnya itu lumayan, berdekatan dengan Sungai Kelantan.
Teruskan membaca