MP PAS Hulu Langat: Mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi

24 November 2008:

Ahli Parlimen Hulu Langat mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi (peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 24 Nov. 2008.

Teks penuh akan menyusul …

MP PAS Parit Buntar: Mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi

24 November 2008:

Ahli Parlimen Parit Buntar mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi (peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 24 Nov. 2008.

Teks penuh akan menyusul …

MP PAS Titiwangsa: Mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi

24 November 2008:

Ahli Parlimen Titiwangsa mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi (peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 24 Nov. 2008.

Teks penuh akan menyusul …

Usul Ketua Pembangkang bincang isu pelaburan asing (FDI) ditolak Speaker

Usul Ketua Pembangkang, Dato’ Seri Anwar Ibrahim di bawah perkara 18 (1) khas bagi membincangkan isu kegawatan ekonomi yang dibawa ke Dewan Rakyat pagi tadi ditolak oleh Speaker Dewan Rakyat, Dato’ Ronald Kiandee.

Ronald semasa menolak usul itu menyatakan, usul yang dibawa oleh Anwar (PKR Permatang Pauh) itu tidak berkehendak disegerakan.

Anwar yang sebelum itu bangun bagi membacakan usul tersebut meminta dewan ditangguhkan bagi membolehkan persoalan kelesuan dalam pencapaian negara bagi mendapatkan pelaburan asing (FDI) yang masuk.

Menurut Anwar, walaupun satu ketika lalu negara menikmati FDI yang agak tinggi, namun sejak kebelakangan ini ia semakin merosot malah berada pada tahap membimbangkan.

Walhal, negara-negara lain di Asia memperolehi FDI yang meningkat dari semasa ke semasa, Malaysia sebaliknya merudum, kat Anwar.
Teruskan membaca

MP PAS Baling: Mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi

24 November 2008:

Ahli Parlimen Baling mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi (peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 24 Nov. 2008.

Teks penuh akan menyusul …

MP PAS Baling: sesi soalan jawab lisan, 24 Nov. 2008

24 November 2008:

Soalan No. 8 – Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah usaha pihak Kerajaan untuk mengawal sikap monopoli oleh peniaga besar dalam menentukan harga ikan yang amat tinggi di pasaran.

Teks penuh akan menyusul …..

MP PAS Titiwangsa: Sesi soalan jawab lisan, 24 Nov. 2008

24 Nov. 2008, Soalan tambahan:

Soalan asal:
Dato’ Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan tentang penguasaan Bahasa Inggeris yang kurang memberangsangkan di kalangan pelajar-pelajar Melayu walaupun Institusi-institusi pengajian tinggi terutamanya UiTM yang mengajar dalam Bahasa Inggeris.

Teks penuh akan menyusul …