MP PAS Titiwangsa, Pokok Sena dan Parit Buntar mencelah penggulungan Menteri Kesihatan

Sesi Perbahasan:

Ahli Parlimen Titiwangsa, Pokok Sena dan Parit Buntar mencelah penggulungan Menteri Kesihatan, 1 Disember 2008, Teks penuh akan menyusul …

MP PAS Kuala Krai: Mencelah penggulungan Menteri Kesihatan

12.40 tengahari, Sesi perbahasan:

3.26 petang:

Ahli Parlimen Kuala Krai mencelah penggulungan Menteri Kesihatan, 1 Disember 2008, Teks penuh akan menyusul …

MP PAS Parit Buntar: Mencelah penggulungan Menteri Kesihatan

12.14 tengahari, Sesi perbahasan:

2.48 petang:

Ahli Parlimen Parit Buntar mencelah penggulungan Menteri Kesihatan, 1 Disember 2008, Teks penuh akan menyusul …

MP PAS Kota Bharu: Sesi soalan jawab lisan, 1 Dis. 2008

Sesi pagi:

Soalan No. 8 – Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan mengapa Malaysia lebih menumpukan pembiakan haiwan-haiwan baka luar yang kosnya tinggi dan mempunyai risiko kerugian dan kenapakah Kerajaan tidak mengkomersialkan baka tempatan yang juga berpotensi dan kosnya lebih murah dan sesuai dengan pasaran semasa.

Sesi soalan jawab lisan tamat.

MP PAS Pendang: Sesi soalan jawab lisan, 1 Dis. 2008

Sesi Pagi:

Soalan tambahan bagi soalan No. 5 – Dato’ Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-
(a) berapa ramai lagi nelayan kecil dan pantai yang telah lama berusaha dan tidak diberi lesen dan apakah tindakan Kerajaan untuk mempercepatkan proses kelulusan lesen tersebut; dan
(b) adakah Kerajaan bercadang untuk mengehadkan lesen pukat bilis hanya di perairan Zon B dan C sahaja.

Teks penuh akan menyusul…

MP PAS Titiwangsa: Sesi soalan jawab lisan, 1 Dis. 2008

Sesi pagi:

Soalan tambahan kepada soalan No. 3 – Tuan Salleh bin Kalbi [ Silam ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan bagaimana proses pengurusan sisa bahan elektronik di negara kita, memandangkan lambakan buangan elektronik ini sebenarnya boleh membawa implikasi yang besar, terutamanya buangan elektronik ini mengandungi bahan kimia berbahaya yang boleh memudaratkan kesihatan manusia dan alam sekitar.

Teks penuh akan menyusul …