MP PAS Shah Alam: Sesi soalan jawab lisan, 4 Dis. 2008

Soalan No. 8 – Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejauh manakah siasatan polis terhadap kes penculikan dan pembunuhan Nurin Jazlin Jazimin dan kes penculikan Sharlinie Mohd Nashar.

MP PAS Jerai: Sesi soalan jawab lisan, 4 Dis. 2008

Soalan tambahan:

Soalan No. 7 – Datuk Bung Moktar Bin Radin [ Kinabatangan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan tentang komitmen Lembaga Tabung Haji dan lain-lain agensi Kerajaan ke arah melaksanakan tanggungjawab sosial terutamanya terhadap masyarakat luar bandar seperti di kawasan Kinabatangan.

MP PAS Titiwangsa: Sesi soalan jawab lisan, 4 Dis. 2008

Soalan No. 6 – Dr. Lo’ Lo’ binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan :-
(a) perancangan Kerajaan ke atas tapak tanah di Kg. Kerayong dan juga Kg. Indian Settlement dalam Parlimen Titiwangsa; dan
(b) apakah tawaran Kerajaan bagi penduduk yang ingin berpindah dan bagaimana pula nasib bagi mereka yang enggan berpindah.

MP PAS Rantau Panjang: Sesi soalan jawab lisan, 4 Dis. 2008

Soalan tambahan:

No. 4 – Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah hotel yang sedang beroperasi di seluruh negara mendapat pengiktirafan “Logo HALAL” dan berapakah yang masih belum mendapat pengiktirafan tersebut. Apakah usaha untuk mengatasi masalah ini.

MP PAS Shah Alam: sesi soalan jawab lisan, 4 Dis. 2008

Soalan tambahan:

Soalan No. 3 – Datuk Juslie Bin Ajirol [ Libaran ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan bagaimana untuk mengubah pandangan negara luar terhadap orang Islam yang sering dikategorikan sebagai pengganas dan bagaimana cara untuk mengatasinya.

MP PAS Bachok: Sesi soalan jawab lisan, 4 Dis. 2008

Soalan tambahan:

Soalan No. 1 – Datuk Ir. Edmund Chong Ket Wah [ Batu Sapi ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah pekerja asing dan jumlah hasil pekerja-pekerja asing dari Sabah, Sarawak serta Semenanjung Malaysia.

MP PAS Pendang: Bahas peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi

7.34 malam:

Ahli Parlimen Pendang membahaskan peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi(peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 3 Dis. 2008.

MP PKR Sungai Petani: Bahas peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi

6.47 petang:

Ahli Parlimen Sungai Petani membahaskan peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi (peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 3 Dis. 2008.

MP PAS Padang Terap: Bahas peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi

6.17 petang:

Ahli Parlimen Padang Terap membahaskan peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi(peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 3 Dis. 2008.

MP PAS Kuala Selangor: Mencelah penggulungan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat

5.19 petang:

Ahli Parlimen Kuala Selangor mencelah penggulungan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 3 Dis. 2008.