MP PKR Machang: Sesi soalan jawab lisan, 11 Dis. 2008

Soalan tamabahan kepada soalan No. 3 – Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada Khazanah Nasional Berhad mempunyai polisi dividen dalam pembayaran dividen kepada Kerajaan dan jika ada, berapakah jumlahny

MP PAS Padang Terap: Sesi soalan jawab lisan, 11 Dis. 2008

Soalan tambahan kepada soalan No. 1 – Puan Hajah Nancy binti Haji Shukri [ Batang Sadong ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan apakah usaha yang diambil untuk mengurus secara sepadu ilmu yang ada di Muzium, Arkib dan Perpustakaan supaya sentiasa ada maklumat untuk orang awam sejajar dengan amalan dan kepercayaan kebebasan maklumat, selaras dengan Pelan Integriti Nasional.

MP PAS Padang Terap: Bahas Rang Undang2 Akta Universiti dan Kolej Universiti

Ahli Parlimen Padang Terap membahaskan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

MP PKR Lembah Pantai: Bahas Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)

Ahli Parlimen Lembah Pantai membahaskan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

MP PAS Kuala Krai: Bahas Tragedi Tanah runtuh Bukit Antarabagsa

Ahli Parlimen Kuala Krai membahaskan Usul 18 mengenai Tragedi Tanah Runtuh di Bukit Antarabangsa, 10 Dis. 2008. Usul dikemukakan Ahli Parlimen Gombak di bawah Peraturan 18 (1) diterima Speaker untuk dibahaskan.

MB Selangor bahas Usul 18 mengenai Tragedi Tanah Runtuh di Bukit Antarabangsa

Ahli Parlimen Bandar Tun Razak yang juga Menteri Besar Selangor dan Ahli Parlimen Ipoh Timur membahaskan Usul 18 mengenai Tragedi Tanah Runtuh di Bukit Antarabangsa, 10 Dis. 2008. Usul dikemukakan Ahli Parlimen Gombak di bawah Peraturan 18 (1) diterima Speaker untuk dibahaskan.

MP PKR Machang: Bahas Rang Undang-Undang Kewangan 2008

Ahli Parlimen Machang membahaskan Rang Undang-Undang Kewangan 2008, 10 Dis. 2008. Teks penuh akan menyusul..

MP PAS Kuala Selangor: Bahas Rang Undang-Undang Kewangan 2008

12.51 tengahari:

2.32 petang:

Ahli Parlimen Kuala Selangor membahaskan Rang Undang-Undang Kewangan 2008, 10 Dis. 2008. Teks penuh akan menyusul..

MP PKR Indera Mahkota: Bahas Rang Undang-Undang Kewangan 2008

12.33 tengahari:

Ahli Parlimen Indera Mahkota membahaskan Rang Undang-Undang Kewangan 2008, 10 Dis. 2008. Teks penuh akan menyusul..

MP PAS Pokok Sena: Bahas Rang Undang-Undang Kewangan 2008

12.27 tengahari:

Ahli Parlimen Pokok Sena membahaskan Rang Undang-Undang Kewangan 2008, 10 Dis. 2008. Teks penuh akan menyusul..