Bahas AUKU: Bila berucap terserlah ‘hujah dangkal’ Wakil BN

Ahli Parlimen BN Hulu Terengganu membahaskan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

MP PAS Shah Alam: Mencelah penggulungan Menteri mengenai Rang Undang2 AUKU

4.27 petang:

Ahli Parlimen Shah Alam dan PJ Utara mencelah Ucapan Menteri menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

5.23 petang:

MP PAS Pokok Sena: Mencelah penggulungan Menteri mengenai Rang Undang2 AUKU

4.25 petang:

Ahli Parlimen Pokok Sena mencelah Ucapan Menteri menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

4.33 petang:

4.51 petang:

5.10 petang:

5.43 petang:

MP PAS Kuala Krai: Bahas Rang Undang2 Universiti dan Kolej Universiti

Ahli Parlimen Kuala Krai membahaskan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

Ketua Pembangkang: Bahas Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti

Ketua Pembangkang, Ahli Parlimen Permatang Pauh membahaskan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

MP PAS Sik: Sesi soalan jawab lisan, 11 Dis 2008

Soalan No 12 – Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah status siasatan kes penganjuran piala CYC sekarang. Jelaskan bentuk siasatan berhubung isu itu setakat ini. Apakah langkah yang diambil untuk mengelakkan pembaziran wang rakyat dan peristiwa ini tidak berulang lagi.

MP PAS Jerai: Sesi soalan jawab lisan, 11 Dis. 2008

Soalan No. 8 – Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah pelabur yang telah dan akan melabur di Malaysia khasnya ke Kedah sepanjang RMK-9 bagi tahun 2006 hingga 2010.

MP PAS Titiwangsa: Sesi soalan jawab lisan, 11 Dis. 2008

Soalan tamabahan kepada soalan No. 7 – Tuan Ding Kuong Hiing [ Sarikei ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) adakah Kerajaan bercadang untuk mengambil semua graduan bidang perubatan luar negara sebagai langkah bagi mengatasi kekurangan pegawai perubatan di hospital Kerajaan dan memberi tajaan biasiswa penuh kepada semua rakyat tanpa mengira kaum yang ingin menuntut pengajian perubatan di luar negara; dan
(b) nyatakan bilangan penuntut perubatan tajaan biasiswa di luar negara mengikut kaum.

MP PKR Machang: Mencelah ucapan DAP Klang bahas AUKU

Ahli Parlimen Machang mencelah ucapan DAP Klang membahaskan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 10 Dis. 2008.

MP PAS Parit Buntar: Bahas Rang Undang2 Akta Universiti dan Kolej Universiti

Ahli Parlimen Parit Buntar membahaskan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 10 Dis. 2008.