Senator Muhamad Yusof Husin: Bahas Bajet 2009

Bhg. 1:

Senator Muhamad Yusof Husin (PAS Kedah) membahaskan Rang undang-Undang Perbekalan 2009 (Bajet), Dewan Negara 11 Dis. 2008.

Bhg. 2

Senator Mumtaz: Sesi soalan jawab lisan, Dewan Negara 11 Dis. 2008

Soalan tambahan Senator Hjh Mumtaz Bt Md Nawi kepada soalan No. 6 – Tuan Haji Ahamat@Ahamad bin Yusop minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan :-
(a) apakah kaedah menghalang salah guna maklumat peribadi di dalam Internet dari dijual atau digunakan oleh pemasar barangan langsung atau pengiklan; dan
(b) apakah mencukupi perlindungan peribadi melalui undangundang atau “privacy law” dalam menangani dunia siber hari ini.

Senator Muhamad Yusof: Sesi soalan jawab lisan, Dewan Negara 11 Dis. 2008

Soalan tambahan Senator Haji Muhamad Yusof Husin kepada soalan No. 2 – Dato’ Azian bin Osman minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sejauh manakah pelajar Malaysia telah mengukir nama di peringkat dunia dan sekiranya ada, senaraikan pelajar tersebut mengikut kejayaan yang diperoleh

Senator Dato’ Rosli: Sesi soalan jawab lisan, Dewan Negara 11 Dis. 2008

Soalan tambahan Senator Dato’ Ahmad Rosli Ibrahim kepada soalan No. 1 – Datuk Soon Tian Szu minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah kerangka strategi Kerajaan untuk memperhebatkan pembangunan lebih banyak jenama tempatan bagi memperkenalkan produk dan perkhidmatan Malaysia di peringkat antarabangsa, yang berteraskan ‘jenama unggul’ daripada Malaysia, yang sekali gus akan lebih memberi kesan positif apabila persaingan perniagaan menjadi lebih sengit melewati perbatasan sempadan.

MP PAS Padang Terap: Mencelah penggulungan Menteri mengenai Rang Undang2 Universiti dan Kolej Universiti

Ahli Parlimen Padang Terap mencelah Ucapan Menteri menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

Akhir sekali, Dewan Rakyat lulus pindaan terhadap AUKU wallaupun ditentang Pembangkang

MP PAS Parit Buntar: Mencelah penggulungan Menteri mengenai Rang Undang2 Universiti dan Kolej Universiti

Ahli Parlimen Parit Buntar, Batu dan Batu Gajah mencelah Ucapan Menteri menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

MP PAS Titiwangsa: Mencelah penggulungan Menteri mengenai Rang Undang2 Universiti dan Kolej Universiti

4.58 petang:

Ahli Parlimen Titiwangsa, Batu Gajah dan Serdang mencelah Ucapan Menteri menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.

MP PAS Kota Raja: Mencelah penggulungan Menteri mengenai Rang Undang2 Universiti dan Kolej Universiti

5.15 petang:

Ahli Parlimen Kota Raja, Rasah, Klang dan Batu mencelah Ucapan Menteri menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)(Pindaan) 2008, Dewan Rakyat 11 Dis. 2008.