MP Pakatan Rakyat membahaskan Jawapan Menteri Kewangan Kedua

2 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Giliran Jawapan Kementerian Kewangan)

Ahli Parlimen Pakatan Rakyat terdiri daripada MP PAS Sik, Kuala Selangor, Padang Terap dan PKR Indera Mahkota membahaskan jawapan Menteri Kewangan Kedua pada 2 Mac 2009.

MP PAS membahaskan Jawapan Timbalan Menteri Pertahanan

2 Mac 2009 – Perbahasan Usul-usul (Giliran Jawapan Kementerian Pertahanan)