MP PAS Rantau Panjang: 1822 lesen judi yang diluluskan oleh kementerian Kewangan. Apakah ini tidak terlibat halal dan Haram?

5 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah jawapan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Minta laluan sikit saja Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri.

Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan, persoalan ini bukan sahaja kita melihat dalam konteks makanan, tetapi kita kena melihat halal juga dari sudut hiburan
dan dari sudut ekonomi dan sebagainya. Yang kita amat dukacita sampai hari ini tidak ada satu akta yang dibentangkan juga dalam Dewan ini yang membawa tentang halal dari sudut hiburan sebab kita lihat ramai artis-artis yang menjolok mata pakaiannya dan sebagainya yang melibatkan artis Islam.

Begitu juga dari sudut ekonomi. Kita lihat pelaburan dan sebagainya ataupun perkara-perkara yang bercanggah di syariat. Contohnya judi di Malaysia yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan, lebih daripada 1822 lesen judi yang gian diluluskan oleh kementerian Kewangan. Apakah ini tidak terlibat halal dan haram?

Apabila saya tanya dalam Dewan ini, Dewan menjelaskan bahawa cukai daripada lesen judi ini, dimasukkan ke dalam kumpulan wang yang disatukan. Apakah ini tidak melibatkan halal haram? Begitu juga persoalan akidah, seperti murtad dan sebagainya. Sampai hari ini tidak ada satu undang-undang yang menyelamatkan akidah umat Islam daripada murtad. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: