MP PAS Hulu Langat: Ingin tahu status ‘double tracking’ Rawang-Ipoh

16 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kementerian Pengangkutan)

Dr. Che Rosli bin Che Mat [Hulu Langat]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin mendapat sedikit penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri daripada segi pembelian Rolling Stock ini, masa kita bincang bajet dulu, Yang Berhormat Menteri telah menyebut double tracking antara Rawang-Ipoh sudah siap tapi kita memerlukan EMU, kalau saya masih ingat.

Jadi, nak tahu status sahaja, status sekarang kerana sekarang ini ada tambahan RM15 juta lagi. Terima kasih.

Dato’ Sri Ong Tee Keat: Terima kasih Tuan Pengerusi. Sesungguhnya EMU yang pernah saya sebut ketika itu sebenarnya dijangka akan tiba hujung tahun ini. Ini sepintas lalulah saya boleh maklumkan Yang Berhormat ya.

MP PKR Machang: Sampai bila kerajaan membantu MAB?

16 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan peringkat Jawatankuasa bagi Kementerian Pengangkutan)

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Butiran 30000 di bawah sub topik pembesaran dan menaik taraf lapangan terbang di Sarawak ini.

Saya mohon sedikit penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri untuk membantu kita memahami. Sefaham saya, pengurusan lapangan terbang ini adalah di bawah pemegang konsesi Malaysia Port Berhad kecuali Johor.

Sementara kerajaan memberi komitmen kewangan yang besar untuk membina dan juga menambah bila perlu macam di peringkat perbahasan Jawatankuasa sekarang, saya ingin tahu pula berapa lama sebenarnya tempoh pegangan konsesi yang kerajaan berikan kepada MAB yang kerajaan juga ada kepentingan melalui beberapa syarikat GLC.

Sebenarnya, berapa lama breakeven pengurusan lapangan terbang ini untuk sesebuah syarikat yang menguruskannya memperoleh keuntungan? Lima tahun, 10 tahun, 15 tahun? Kalaulah operasi syarikat dalam menguruskan lapangan terbang di negara kita ini yang tertumpu kepada MAB telah pun mencapai breakevennya dengan barangkali kapasiti penumpangnya mencecah 65% atau 70% sudah dianggap breakeven dan sekian tahun.

Apakah komitmen kerajaan, komitmen kewangan itu akan berterusan sampai bila-bila. Sejauh mana pula inisiatif PFI yang boleh dimulakan oleh MAB ini sebenarnya mampu meringankan beban kewangan kerajaan jika sekiranya inisiatif itu dimulakan oleh MAB instead oleh kerajaan berterusan.

Walaupun saya terima bahawa komitmen itu dijalankan dengan baik tetapi yang bermain dalam kepala saya ialah sampai bila sebenarnya? Apakah tanggungjawab itu berterusan menjadi tanggungjawab kerajaan atau pun sampai satu masanya pemegang konsesi kerana ianya hampir monopoli.

Apakah operasinya itu tidak pernah mencatat angka keuntungan sehinggakan urusan itu hanya urusan yang terpikul kepada dana kerajaan semata-mata. Saya fikir yang Menteri sudi untuk memberikan penjelasan bagi membantu kita memahami sampai tahap mana sebenarnya komitmen kewangan ini akan kita perlukan untuk meningkatkan prasarana di lapangan terbang di negara kita. Sekian, terima kasih.

MP PAS Shah Alam: Kerajaan bayar RM600 juta tanah untuk bina lebuhraya .. kita (kerajaan) tidak dapat apa-apa

16 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kementerian Kerjaraya)

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Terima kasih Tuan Pengerusi dan Timbalan Menteri. Berhubung dengan Butiran 10001 tadi, kalau tidak silap saya Yang Berhormat Timbalan Menteri menyebut bahawa keseluruhan pengambilan tanah ialah sebanyak RM600.4 juta dan telah dibayar RM561.5 juta. RM25 juta adalah hanya untuk tahun ini. Persoalan saya ialah bahawa ini merupakan satu projek penswastaan jalan raya.

Maknanya bila ditulis penswastaan ini, maksudnya ia akan dibina oleh satu syarikat concessionary, adakah ianya merupakan lebuh raya yang betul. Sekiranya ianya merupakan lebuh raya yang betul, maka mengapakah kerajaan yang mengeluarkan belanja sebanyak RM600 juta untuk mengambil alih tanah itu sedangkan kutipan tol dan sebagainya akan diambil oleh pihak concessionary. Adakah satu perbandingan kos dilakukan, di mana kita telah mengeluarkan sebanyak RM600 juta itu.

Sekiranya pembinaan jalan itu sendiri dilakukan, maka adakah ianya merupakan satu perkara yang menguntungkan kerajaan. Di mana kita beli tanah lepas itu kita beri orang lain pula bina jalan. Lepas itu dia kutip tol, dia dapat keuntungan, kita keluarkan belanja, kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak mahu kita ini terperangkap dalam satu sistem yang kita keluarkan belanja lepas itu keuntungan beri kepada concessionary, dan selepas itu kita terikat dengan satu perjanjian… [Disampuk]

Tuan Pengerusi, banyak sangat gangguan. Boleh beritahu dia orang ikut peraturan. Tidakkah boleh kita memikirkan satu kaedah yang lebih baik daripada kita melakukan kesilapan yang sama dan kita ulang berkali-kali. Terima kasih.

Dato’ Yong Khoon Seng: Tuan Pengerusi, pembinaan lebuh raya dengan cara penswastaan tidak termasuk tanah. Tanah perlu dibahagikan supaya lebuh raya boleh dibina. Tidak termasuk dalam kos pembinaan lebuh raya itu.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Maknanya kita ambil alih tanah itu dan kita keluar belanja sebanyak itu dan kita tidak dapat apa-apa balik langsung. Melainkan pembinaan jalan yang dilakukan oleh pihak swasta dan pendapatan daripada pembinaan itu dapat pada syarikat swasta. Akan tetapi kita sendiri sudah keluar RM600 juta. That is no return
for us, dengan izin. Adakah itu satu kaedah yang dianggap munasabah.

Saya tahu bahawa Barisan Nasional sudah banyak kali melakukan kesilapan yang sama. Tidak perlu ianya diulangi balik. Yang Berhormat Bintulu ini tidak faham, pasal dia lebuh raya tidak ada. Dia hendak cakap sahaja banyak, tetapi dia tidak tahu apa.

Lalu saya rasa dengan izin, we learn from our mistakes. Kita sudah mengulangi masalah ini dan kesilapan ini sudah banyak kali. Kita keluarkan belanja lepas itu yang dapat keuntungan adalah syarikat swasta. Adakah kaedah yang seperti ini ingin diteruskan oleh Kerajaan Barisan Nasional? Terima kasih.
Teruskan membaca

Ketua Pembangkang: Ada yang dibangkitkan yang sampai sekarang ditutup,….

16 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Usul menggantung Ahli Dari Puchong)

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Saya juga meneliti usul yang dikemukakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Walaupun saya merasakan perlu diberikan tempoh supaya diteliti, tetapi saya akur keputusan Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Puchong memang kenyataan serius.

Saya tidak nafikan, dalam keadaan biasa baik pembangkang atau kerajaan tidak boleh pandang ringan sebab itu saya faham mengapa Menteri merasakan perlu usul ini dibawa segera.

Cuma saya ingin menjelaskan di sini, ini satu tuduhan yang berat dan sesiapa juga Ahli Yang Berhormat sama ada pihak kerajaan atau pembangkang tidak harus mengeluarkan kenyataan yang serius begini, yang kasar begini kalau tidak mampu mempertahankan dakwaan itu. Saya tidak berkesempatan untuk berbincang panjang dengan Yang Berhormat Puchong, tetapi sepatutnya sebelum kita berbicara soal hukum.

Kita harus beri ruang mengapa sanggup seorang Ahli Yang Berhormat mengeluarkan kenyataan yang begitu kasar mendakwa seorang Timbalan Perdana Menteri tidak membunuh, tetapi terlibat dalam pembunuhan, dalam kes pembunuhan.

Sebab itu kita tahu dalam hal ini sepatutnya ada dua pertimbangan yang saya rasa kita harus berikan perhatian. Pertama, oleh kerana tuduhan ini serius dan dia tidak terlepas begitu sahaja, kita hukum orang itu. Tuduhan masih kekal sebab itu jangan kita terburu-buru untuk menggunakan kuasa majoriti kita menghukum kemudian kes ini dengan sendirinya terhenti.

Sebaiknya kes ini harus diselesaikan melalui ketegasan, memberi ruang kepada orang yang mendakwa kalau tidak mampu memberikan hujah dan bukti, maka menghukum mengikut peraturan undang-undang yang ada.

Inilah sebab mengapa ada kebijaksanaan bila rakan-rakan mengemukakan supaya diteliti di bawah Peraturan Mesyuarat 80(1) iaitu Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Kerana ini bukan soal seperti mana yang saya dengar enam kali diulang oleh Tuan Yang di-Pertua tentang celopar begitu sahaja. Kalau orang celopar tuntut dia minta maaf atau hukum begitu.

Akan tetapi ini tuduhan yang begitu serius, ia tidak boleh ditutup hanya dengan kenyataan Menteri ataupun undi. Ini tuduhan jenayah yang berat dan besar, saya tidak tahu sama ada Yang Berhormat Puchong akan menjelaskan kemudian. Mungkin di sini atau juga di luar, tetapi oleh kerana dakwaan itu dakwaan yang agak keras yang tidak sepatutnya dikeluarkan kalau tidak
ada keupayaan mengemukakan bukti.

Ini saya tidak pertikai, sesiapa juga yang mengeluarkan kenyataan yang menuduh sesiapa bukan sahaja Timbalan Perdana Menteri. Rakyat biasa, buruh kasar sekalipun kalau tidak dapat mengeluarkan bukti dan tidak boleh mempertahankan hujahnya, tidak boleh menggunakan haknya sebagai manusia apatah lagi sebagai Ahli Parlimen.

Sebab itu saya kurang mengerti walaupun telah dibuat keputusan mengapa kita tidak berikan ruang supaya diberikan penjelasan dan rakyat juga puas hati. Ada tuduhan yang begitu kasar dan keras dilemparkan, siasatan dilakukan kemudian didapati tidak benar, maka orang yang membuat dakwaan itu dihukum keras.

Akan tetapi kalau kita gunakan hanya ruang ini, bahas dari segi politik kemudian jatuhkan hukuman yang keras, itu tidak menyelesaikan masalah, itu yang pertama.

Yang kedua Tuan Yang di-Pertua, ialah sesiapa sahaja, bukan sahaja Timbalan Perdana Menteri, Ahli Parlimen atau orang lain bila terkena tuduhan begitu harus berupaya untuk mempertahankan dirinya menolak ini sebagai satu fitnah kemudian menuntut supaya penyiasatan yang rapi dan terbuka dilakukan. Yang dibangkitkan kebimbangan adalah kerana dalam kes ini dicurigai dan dikhuatiri kerana rekod penyiasatan dan perjalanan mahkamah, hal ini tidak dipatuhi dan diikuti.

Ini yang menimbulkan permasalahan dan persoalan ini terus dibangkitkan berulang kali. Saya tidak mahu menyenaraikan apa yang dijadikan pengetahuan umum yang berkaitan dengan kes yang menyebabkan Yang Berhormat Puchong yang juga peguam dalam kes ini, yang melemparkan tuduhan yang keras begitu. Ada yang dibangkitkan yang sampai sekarang ditutup
begitu sahaja, soal pegawai penyiasat yang hilang, soal rekod imigresen yang hilang, soal keterangan yang saksi tidak dipanggil.
Teruskan membaca

MP DAP Bukit Gelugor: .. percakapan terlibat dalam kes pembunuhan. Adakah percakapan itu menjadi contempt Dewan ini?

16 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Usul menggantung Ahli Dari Puchong)

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Tuan Yang di-Pertua, tadi Tuan Yang di-Pertua ada sebut Point of Order 44(8) untuk mengesahkan bahawa perbahasan ini dan usul di hadapan Dewan yang mulia ini dan 44(8) yang berbunyi dengan izin, “Nothing in this Order shall be taken to deprive the House of the power to take action against any person, including a non-member, in accordance with any resolution of the House”.

Peraturan 44 ialah mengenai keadaan apabila berlaku disorder dalam House dan bukan di kemudian. Saya tahu bahawa peraturan ini ada digunakan tujuh tahun dahulu, disebutkan tujuh tahun dahulu apabila Yang Berhormat Batu Gajah ada digantung enam bulan dan apabila disoal waktu itu, peraturan ini ada disebut.

Sungguhpun kalau kita baca Hansard itu tidak begitu meyakinkan oleh Tuan Yang di-Pertua masa mempengerusikan Mesyuarat pada masa itu. Akan tetapi ini sebenarnya mengenai keadaan hari tersebut apabila berlaku disorder
dalam Dewan dan bukan untuk hari-hari yang kemudian. Sungguhpun peraturan ini ada digunakan tujuh tahun dahulu, ada disebutkan apa yang tidak betul, tak patut menjadi satu present.

Saya harap Tuan Yang di-Pertua boleh timbang semula perkara ini bahawa supaya kita tidak teruskan satu insiden yang tidak wajar.
Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Apabila saya menimbang usul daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri di bawah 27(3), saya benar-benar memikirkan demi untuk kepentingan Parlimen. Saya duduk di meja ini hampir setahun, saya sering kali mengingatkan Ahli-ahli Yang Berhormat supaya dalam berbahas, tolonglah patuh kepada peraturan mesyuarat. Saya faham apa itu freedom of speech, saya faham apa itu privilege tetapi freedom of speech dan privilege dalam Parlimen mesti disulami dengan tanggungjawab Ahli-ahli Yang Berhormat sendiri. [Tepuk]

Perkara ini tidak akan berlaku sekiranya Ahli-ahli Yang Berhormat sewaktu berbahas berlagak dan bersifat seperti Ahli-ahli Yang Berhormat. Maka saya sebagai Tuan Yang di-Pertua untuk memberhentikan perkara begini jangan lagi berlaku, tafsiran saya kepada semua peraturan mesyuarat mengambil kira Peraturan Mesyuarat 43 iaitu keputusan saya mutlak. Maka apa pun
yang disebut tadi setelah mengambil kira, saya fikir bahawa 44(8), Majlis ini sebagai Majlis, lagi penuh berkuasa daripada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan [Tepuk] kerana yang saya mahu yang berbahas ini adalah Ahli-ahli Yang Berhormat sendiri.

Yang tidak mahu bahas oleh Yang Berhormat Ipoh Timur adalah kelakuan Ahli-ahli Yang Berhormat, kamu sendiri, bukan saya.
[Tepuk]
Dato’ Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: [Bangun]
Tuan Yang di-Pertua: Ini sekarang yang sedang diperhatikan oleh masyarakat, itulah kepentingan ramai. Biarlah kamu bahas kelakuan kamu dan hujah-hujah yang patut kamu cakap, itulah yang saya mahu, maka itu saya benarkan di bawah 27(3). Sila Yang Berhormat Muar.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, peraturan mesyuarat.
Tuan Yang di-Pertua: Sila. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya mahu pendapat daripada Parliamentary yang begitu lama dan peguam terkemuka dalam negara ini. Saya mahu belajar, sila.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Boleh belajar tetapi dengan tenang.
Tuan Yang di-Pertua: Sila, saya belajar dengan tenang. Saya tidak apa-apa pun, saya boleh senyum, sila teruskan. Ahli-ahli Yang Berhormat, tidak ada masa untuk kita berbahas kerana ini soal penting, ini bukan soal main-main. Sila.
Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Semua jangan main-main. [Ketawa]

Tuan Yang di-Pertua: Peraturan mesyuarat mana?
Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Peraturan Mesyuarat 27(3).
Tuan Yang di-Pertua: Sila.
Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Menteri Yang Berhormat bertindak di bawah Peraturan 27(3). Apa makna Peraturan 27(3) Tuan Yang di-Pertua? Satu hari notis mencukupi untuk membawa usul seperti ini dalam Dewan yang mulia ini, saya terima itu. Akan tetapi ekoran daripada itu, the consequences Tuan Yang di-Pertua, apa consequences itu?
Teruskan membaca

MP PAS Kuala Selangor: Perkara yang dilakukan adalah dalam bidang kuasa ‘legislative’

16 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Usul menggantung Ahli Dari Puchong)

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Celahan yang saya ingin buat, dalam peranan selaku legislator, law maker, perkara yang ditimbulkan adalah sebenarnya dalam bidang kuasa sebuah peranan legislative yang seharusnya menyemak imbang sistem judiciary.

Kita berlainan daripada pandangan Yang Berhormat Batu Pahat, tidak perlu setiap kali kalau membuat satu dakwaan mesti dibuat di luar. Kita mempertikaikan the procedure, the rule of law. Jadi apabila Yang Berhormat Puchong membangkitkan perkara ini, ia adalah dalam peranannya untuk membangkitkan satu perkara yang penting selaku law maker. Mempertikaikan atau menyemak imbang peranan judiciary. [Tepuk].

Saya kira itu perkara yang cukup penting Yang Berhormat Ipoh Timur kerana ia perlu dilihat sebagai peranan kita dan kita berhak untuk menjalankan tugas semak imbang itu di sini. [Tepuk]. This is the rule of law. Jadi saya minta Yang Berhormat Ipoh Timur tolong perjelaskan peranan ini dan bukannya dakwaan-dakwaan ini mesti dibuat di luar, di sini tempatnya.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Ya, sebab itu saya kata sangat mustahak apabila kita bertindak sebagai satu mahkamah, kita jangan dilihat bertindak sebagai saru kangaroo court dan kita perlulah bincang dengan panjang lebar dengan semua fakta-fakta yang relevan.

Tadi ada sebut beberapa perkara yang menimbulkan soalan, adakah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri terlibat dalam kes pembunuhan Altantuya termasuk statutory declaration, private investigation kita, Bala Subramaniam yang ada kata bahawa ada penglibatan. Semua ini perlu dijelaskan. This is public interest question. Dalam Parlimen ada hak kebebasan bersuara dan tentu ada check and balance, betul. Saya mahu memetik satu quotation mengenai Parliamentary Privileges, dengan izin, “Procedures are in place for both the House and Select Committees to ensure natural justice (fairness of process) is observed. These allow right of reply to those who consider their reputation has been damaged by statements made under privilege.”

Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada more than the right to reply. Tidak pernah dia buat apa-apa, menggunakan right of reply di dalam Dewan ini mengenai semua perkara ini.

Ini satu public interest question yang sangat mustahak, khasnya oleh kerana Yang Amat Berhormat akan menjadi Perdana Menteri tidak lama lagi, dua minggu lagi dan kita mahu seorang yang menjadi Perdana Menteri disokong oleh semua rakyat. PM untuk semua rakyat Malaysia disanjung di dunia juga. Bukan oleh kerana soalan-soalan yang begitu penting timbul,
haunted, hounded and doubt by all these questions. Sebab itu… [Disampuk] Ya.
Teruskan membaca

MP PAS Tumpat: Bantah usul Menteri gantung MP Puchong

16 Mac 2009 – Perbahasan Usul-usul

Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: Saya dengar Yang Berhormat Menteri tadi menyebut dan membaca yang akhir hayatnya hak dan keistimewaan. Dalam 80(1) disebutkan di sini, “Hendaklah ada sebuah jawatankuasa yang akan dinamakan Jawatankuasa Hak dan Kebebasan mengandungi Tuan Yang di-Pertua sebagai pengerusi dan enam orang ahli yang dilantik oleh Jawatankuasa Pemilih dengan seberapa segeranya yang boleh selepas dimulakan tiap-tiap Parlimen.

Kepada jawatankuasa ini hendaklah diserahkan apa-apa perkara yang nampaknya menyentuh kuasa-kuasa hak-hak dan kebebasan majlis. Adalah kewajipan atas Jawatankuasa ini menimbangkan apa-apa perkara demikian itu yang diserahkan padanya dan mengeluarkan penyata di atas perkara itu kepada Majlis.”

Jadi saya fikir jelas peruntukan Perkara 80(1) ini mengarahkan dan mewajibkan kita untuk menyerahkan apa-apa perkara yang nampaknya menyentuh kuasa-kuasa hak-hak dan kebebasan majlis kepada jawatankuasa tersebut.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih Ahli Yang Berhormat Tumpat.
Tuan M. Kula Segaran [Ipoh Barat]: Tuan Yang di-Pertua perkara yang sama di mana saya telah memberi notis kepada Tuan Yang di-Pertua pagi ini.

Tuan Yang di-Pertua: Ahli Yang Berhormat Ipoh Barat, saya deal dahulu dengan point of order yang dikemukakan oleh Tumpat. Ahli Yang Berhormat Tumpat dan untuk makluman Ahli Yang Berhormat sekalian, sebelum saya membenarkan usul daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri di bawah 27(3) saya telah membaca peraturan-peraturan mesyuarat yang ada
kaitan termasuk Peraturan Mesyuarat 80(1) yang tadi dibaca oleh Tumpat.

Akan tetapi ada juga peraturan-peraturan Mesyuarat yang pada fikiran saya sebagai Yang di-Pertua yang mempunyai hak mutlak untuk mentafsir makna-makna Peraturan Mesyuarat. Saya berpendapat bahawa 27(3) yang ada kaitan dengan Peraturan Mesyuarat 44(8) yang patut dan wajar untuk dibahas dalam Dewan ini. Itu adalah tafsiran dan ketetapan saya maka itu saya membenarkan…
Teruskan membaca

MP PAS Kuala Krai: Plastik sudah dikeluarkan daripada kegunaan awam di negara maju

16 Mac 2009 – Sesi soalan jawab lisan

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Pelupusan plastik melalui pembakaran ini saya rasa yang paling mudah bagi orang kampung. Kita dimaklumkan plastik ini kalau ditanam, dia tidak akan mereput dalam masa yang begitu lama sampai boleh beribu tahun.

Jadi tidak salah ataupun tidak dapat kita salahkan rakyat kalau mengambil jalan mudah ini. Akan tetapi kesannya tadi memang telah terbukti dari sudut kajian ilmiahnya bahawa dioxin ini terhasil daripada pembakaran plastik. Di sesetengah negara barat dan negara maju, plastik ini sudah dikeluarkan daripada kegunaan awam dan digunakan bahan-bahan lain yang boleh dikitar semula seperti kertas dan sebagainya.

Jadi, apakah kerajaan bersedia untuk memulakan inisiatif supaya dalam masa yang terdekat ini, semua bahan plastik dan keluarkan plastik ini dapat kita hapuskan daripada penggunaan dan kita beralih kepada yang lebih sihat untuk rakyat kita. Terima kasih.

Dato’ Sri Liow Tiong Lai: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya setujulah dengan pandangan Yang Berhormat Kuala Krai. Kita perlu kurangkan penggunaan plastik dan memang kerajaan bersedia untuk memastikan kempen pengurangan plastik ini dijalankan dan bagi membuat pembungkusan makanan ataupun mangkuk makanan ini, kita juga galakan orang membawa bekas-bekas sendiri yang tidak menggunakan plastik kerana ini dapat mengurangkan pembuangan plastik yang berlebihan menyebabkan pencemaran udara yang serius. Terima kasih.

Soalan asal No. 7 – Dato’ Seri Haji Azmi bin Khalid [ Padang Besar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan plastik adalah satu bahan yang amat berbahaya kepada kesihatan jika dibakar atau digunakan untuk bungkusan makanan panas. Minta penjelasan apakah strategi Kementerian untuk memberi penerangan dan mendidik rakyat kerana bahan dioxin yang dihasilkan sudah terbukti antara penyebab kepada penyakit kanser.