K’jaan ambil langkah tegas tambah Pengusaha Produk Halal di Pasaraya – MP PAS Titiwangsa

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan – 16 Jun 2009:

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 8. Dr. Lo’ Lo’ binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah sebabnya pengusaha-pengusaha Melayu Islam masih ketinggalan dalam melahirkan produk halal dan apakah usaha Kementerian dalam mengatasinya juga apakah peranan HDC di sini.

Kesan Impak Ekonomi Negara kepada Rakyat terbanyak – MP PKR Machang

Sesi Pertanyaan Jawab lisan – 16 Jun 2009:

Soalan tambahan Ahli Parlimen Machang kepada soalan asal No. 7. Datuk Juslie Bin Ajirol [ Libaran ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sejauh manakah Kerajaan melihat soal liberalisasi kewangan boleh membantu meningkatkan pembangunan kewangan dan ekonomi negara apatah lagi Malaysia dan dunia sekarang bergelut dengan kemelesetan ekonomi sejagat.

Apakah Fokus Pembangunan Usahawan tersasar apabila Kementerian dibubar – MP PAS Parit Buntar

Sesi pertanyaan Jawab Lisan

Soalan tambahan No. 6. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI kursus-kursus yang ditawarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi setelah Kementerian ini dibubarkan. [16 Jun 2009]

Kerajaan Pusat hina Institusi Demokrasi, Pecahbelah rakyat … – MP PKR Tanah Merah

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan:

Soalan tambahan kepada soalan asal 2. Tuan Amran bin Ab Ghani [ Tanah Merah ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan tidakkah Kerajaan bercadang menerima tandatangan penggawa dan penghulu Kerajaan yang diiktiraf dan tidak hanya tandatangan PPM untuk mendapatkan baja subsidi LPP sepertimana arahan pekeliling terbaru Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. [16 Jun 2009]

PLKN: Kelas Pengajian Agama ditukar kepada Kelas Tari Menari? – MP PAS Jerai

Perbahasan Rang Undang-Undang Latihan Khidmat Negara (Pindaan) 2008 pada 15 Jun 2009:

Ahli Parlimen Jerai,Ustaz Firdaus Jaafar mencelah ucapan Wakil BN Tangga Batu membahaskan Rang Undang PLKN.

PLKN: Mengapa Rakyat tidak diajar mempertahan nama baik negara? – MP PAS Shah Alam

Perbahasan Rang Undang-Undang Latihan Khidmat Negara (Pindaan) 2008 pada 15 Jun 2009:

Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Abdul Samad mencelah ucapan Wakil BN Tangga Batu membahaskan Rang Undang PLKN.

PLKN: Isu Pergaulan bebas akan timbul masalah seksual – MP PAS Kota Raja

Perbahasan Rang Undang-Undang Latihan Khidmat Negara (Pindaan) 2008 pada 15 Jun 2009:

1.

2.

Ucapan lengkap akan menyusul ..

PLKN: Kebimbangan ibubapa perlu diambilkira – MP PAS Parit Buntar

Perbahasan Rang Undang-Undang Latihan Khidmat Negara (Pindaan) 2008 pada 15 Jun 2009:

1.

2.