MP PAS Baling Bahas RUU Makanan Haiwan 2008

Perbahasan Rang Undang-undang Makanan Haiwan 2008

1.

2.

Ahli Parlimen Baling, Ustaz Taib Azamudden Md Taib membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Makanan Haiwan 2008 di Dewan Rakyat. [18 Jun 2009]

MP PKR Lembah Pantai Bahas RUU Makanan Haiwan 2008

Perbahasan Rang Undang-undang Makanan Haiwan 2008

1.

2.

Ahli Parlimen Lembah Pantai, Nuruh Izzah bt Anwar membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Makanan Haiwan 2008 di Dewan Rakyat. [18 Jun 2009]

MP PAS Titiwangsa: Bahas RUU LHDN (Peringkat Jawatankuasa)

Perbahasan Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2008 dalam peringkat Jawatankuasa

Ahli Parlimen Titiwangsa, Dr Lo’ Lo’ bt Ghazali membahaskan Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2008 dalam peringkat Jawatankuasa [18 Jun 2009].

MP PKR Machang: Bahas RUU LHDN (Peringkat Jawatankuasa)

Perbahasan Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2008 dalam peringkat Jawatankuasa.

Ahli Parlimen Machang, Saifuddin Nasution membahaskan Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2008 dalam peringkat Jawatankuasa [18 Jun 2009].

MP PAS Kuala Krai: Bahas RUU LHDN (Peringkat Jawatankuasa)

Perbahasan Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2008 dalam peringkat Jawatankuasa.

Ahli Parlimen Kuala Krai, Dr Mohd Hatta Ramli membahaskan Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2008 dalam peringkat Jawatankuasa. [18 Jun 2009]

MP PAS Kuala Krai: Soalan kepada Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 18 Jun 2009

Soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Krai, Dr Mohd Hatta Ramli kepada soalan asal No. 10. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan adakah Kementerian sudah mengkomersialkan R&D tanaman ‘styvia’ yang dijalankan oleh MARDI sebagai alternatif pengeluaran gula. Sejauh manakah kejayaan yang dicapai dalam pemasaran gula alternatif ini bagi membantu menjaga kesihatan rakyat.

MP PAS Hulu Langat: Soalan kepada Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 18 Jun 2009

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 10. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan adakah Kementerian sudah mengkomersialkan R&D tanaman ‘styvia’ yang dijalankan oleh MARDI sebagai alternatif pengeluaran gula. Sejauh manakah kejayaan yang dicapai dalam pemasaran gula alternatif ini bagi membantu menjaga kesihatan rakyat.

MP PAS Pendang: Soalan kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 18 Jun 2009

Soalan tambahan Ahli Parlimen Pendang, Dr Mohd Hayati bin Othman kepada soalan asal No. 9. Tuan Raime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan sejauh manakah jaminan Kerajaan untuk menjana peluang pekerjaan terutama bagi rakyat tempatan apabila Kerajaan memutuskan untuk meliberalisasikan 27 subsektor perkhidmatan seperti pelancongan, pengangkutan, kesihatan dan perniagaan.

MP PAS Kubang Kerian: Soalan kepada Timbalan Menteri Pelajaran

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 18 Jun 2009:

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 8. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah pihak Kerajaan akan mengkaji secara holistik terhadap keberkesanan sistem peperiksaan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di negara ini.

MP PAS Jerai: Soalan kepada Timbalan Menteri Belia dan Sukan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 18 Jun 2009:

Soalan tambahan Ahli Parlimen Jerai, Ustaz Mohd Firdaus Jaafar kepada soalan asal No. 5. Datuk Sapawi bin Haji Ahmad [ Sipitang ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan usaha, konsep, dan pendekatan yang dilaksanakan untuk menyemaikan semangat kekitaan di kalangan generasi muda bagi mencapai matlamat gagasan 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB. Perdana Menteri.