PERHEBAT perlu diperluas di seluruh negara – MP PAS Jerai

Sesi Ucapan Penangguhan:

Ahli Parlimen Jerai, Ustaz Mohd Firdaus Jaafar menyampaikan ucapan penangguhan di dewan Rakyat pada 22 Jun 2009

MP Pakatan Rakyat bahas RUU Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2008 (Peringkat Jawatankuasa)

MP PKR Gombak Bahas dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Jawab (1)
[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yli8xHsoLZw]

MP PKR Gombak, Machang bahas dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Jawab(2)

MP PAS Kuala Krai, Kota Raja Bahas dan Timbalan Menteri Dalam Negeri jawab (3)

Proses Pengundian (48 undi BN menyokong, 47 Undi Pakatan Rakyat menentang)

FASAL 2 Tafisran (Asal)
“orang tahanan” ertinya seseorang yang ditangkap dan ditahn di bawah mana-mana undang-undang yang dibuat menurut Perkara 149 atau 150 Perlembagaan Persekutuan;

PINDAAN YANG AKAN DICADANGKAN DALAM JAWATANKUASA OLEH Y.B MENTERI DALAM NEGERI
Fasal 2 Rang Undang-undang dipinda dalam takrif “orang tahanan” dengan menggantikan perkataan “mana-mana undang-undang yang dibuat menurut Perkara 149 atau 150 Perlembagaan Persekutuan” dengan perkataan “Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) 1969 [ord. 5/1969] atau Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 198 [Akta 316]”

Sebahagian Ahli Parlimen Pakatan Rakyat membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2008 – Pertimbangan dalam Jawatankuasa sebuah-buah Majlis yang ditangguhkan pada 28 Ogos 2008 lalu. [22 Jun 2009]

MP DAP Ipoh Timur: Isu Skandal PKFZ melibatkan Dana Awam RM12 bilion

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 4. Tuan Lim Kit Siang [ Ipoh Timur ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan mengapa pengumuman laporan skandal Port Klang Free Zone (PKFZ) ditunda-tundakan sungguhpun beliau telah berjanji kepada rakyat bahawa tidak akan merahsiakan apa-apa kelemahan atau kesalahan yang terlibat dalam skandal yang melibatkan dana awam yang dipercayai sehingga sejumlah RM12 bilion.

MP PAS Kubang Kerian: Sesi soalan jawab lisan 22 Jun 2009

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan tambahan Ahli Parlimen Kubang Kerian, Salahuddin Ayub kepada soalan asal No. 1. Dato’ Ismail bin Kasim [ Arau ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan tentang Dasar Automotif Nasional dalam memastikan kewujudan usahawan Bumiputera dalam industri automotif termasuk dari segi pemberian AP hanya kepada mereka yang benar-benar layak dan terlibat dalam industri tersebut.