MP DAP Ipoh Timur: Bahas RUU Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009

Ahli Parlimen Ipoh Timur, Lim Kit Siang membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 di Dewan Rakyat pada 25 Jun 2009.

Ucapan 1

Ucapan 2

Advertisements

MP PAS Kubang Kerian: Bahas RUU Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009

KEMASKINI:
Ahli Parlimen Kubang Kerian, Salahuddin Ayub membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 di Dewan Rakyat pada 25 Jun 2009.

Ucapan 1

Ucapan 2

Ucapan 3

Ucapan 4

MP PAS Pokok Sena: Timbalan Menteri Kewangan tidak menjawab isu yang dibangkitkan

Ahli Parlimen Pokok Sena, Dato’ Mahfuz Omar sewaktu mencelah penggulungan Timbalan Menteri Kewangan terhadap Usul Penguntukan Semula Perbelanjaan 2009 (2) di Dewan Rakyat pada 25 Jun 2009.

Isu perkecil Kabinet dengan menghapuskan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi suatu yang betul (1)

Isu MRR2, PKFZ dan penglibatan Tentera dalam Pilihanraya Kecil Manek Urai tidak dijawab oleh Kerajaan (2)

MP PAS Kuala Selangor: Mencelah Jawapan Timbalan Menteri Kewangan menggulung Penguntukan semula Perbelanjaan 2009

Ahli Parlimen PAS Kuala Selangor, Dr Dzulkefly Ahmad sewaktu mencelah penggulungan Timbalan Menteri Kewangan terhadap Usul Penguntukan Semula Perbelanjaan 2009 di Dewan Rakyat pada 25 Jun 2009.

4 Negeri disenarai sebagai Negeri Petroleum, Kelantan tidak diberi Royalti

Ahli Parlimen PKR Machang, Saifuddin Nasution sewaktu mencelah penggulungan Timbalan Menteri Kewangan terhadap Usul Penguntukan Semula Perbelanjaan 2009 di Dewan Rakyat pada 25 Jun 2009

Memberi penjelasan 1

Menjawab Hujah BN Kinabatangan

Ahli Parlimen Machang dan Shah Alam memberi Penjelasan 2

MP PKR Kulim Bandar Baru: Sesi soalan jawab lisan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan asal

Soalan tambahan MP PKR Kulim Bandar Baru

Soalan tambahan MP BN Tangga Batu

Komen di luar dewan, MP PAS Parit Buntar

Soalan asal No. 8. Tuan Zulkifli bin Noordin [ Kulim Bandar Baru ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) adakah Kerajaan bercadang membenarkan umat Islam mengamalkan sistem perundangan jenayah Islam seperti hudud, qisas dan ta’zir dengan mengadakan peruntukkan undang-undang untuk menguatkuasakannya.; dan
(b) adakah Kerajaan menyedari peruntukkan kesalahan jenayah dibawah Kanun Keseksaan seperti Seksyen 302 dan lain-lain adalah bertentangan dengan Islam.

MP PAS Kuala Krai: Sesi soalan jawab lisan

Sesi Pertanyaan Jawab lisan – 25 Jun 2009

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 4. Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-
(a) sama ada usaha Kerajaan untuk menambah pengeluaran daging tempatan berjalan mengikut jadual dan berapa peratuskah penurunan import daging dicapai sepanjang tahun 2006-2008; dan (b) jika tidak, apakah langkah lain yang sedang diambil.