MP PAS Bachok Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 29 Oktober 2009

Ustaz Nasharudin Mat Isa membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 29 Oktober 2009.

….. bersambung …

MP PAS Parit Buntar: Penyelewengan tidak kira parti, ini masalah negara

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 29 Oktober 2009

MP PAS Parit Buntar, Dr Mujahid Yusof Rawa mencelah ucapan MP BN Putatan membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 29 Oktober 2009.

MP PAS Marang kemuka Usul Kutuk Regim Zionis Israel

Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang [PAS Marang] telah mengemukakan Usul di Bawah Peraturan Mesyuarat 18 (1) bagi membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu, melibatkan kepentingan orang ramai dan perlu disegerakan. Bagaimanapun Usul tersebut di tolak dalam kamar oleh Speaker Dewan Rakyat. Teks Usul adalah seperti berikut:-

USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 18(1) dan (2) dengan ini saya ingin mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan

Saya Dato’ Seri Abdul Hadi bin Awang adalah dengan ini memberi notis mengikut Peraturan Mesyuarat 18(2) mohon mencadangkan :

“Bahawa Majlis Mesyuarat ini hendaklah ditangguhkan bagi memberi laluan kepada Ahli Dewan Rakyat Kawasan Marang bagi untuk membawa satu usul mengenai perkara tertentu berkenaan kepentingan orangramai yang berkehendak disegerakan, iaitu tentang keperluan kerajaan untuk mengutuk regim zionis Israel dan kumpulan pelampaunya yang terus menerus melakukan keganasan terhadap penduduk Palestin dalam tragedi terbaru pencerobohan dan kepungan Masjidil Aqsa di Baitulmaqdis dan seterusnya membawa kes ini ke pertubuhan antarabangsa yang berkaitan.

Usul ini adalah perkara tertentu, kerana ianya melibatkan keganasan terhadap orang awam dan kepungan di Masjidil Aqsa. Ianya perlu juga disegerakan kerana penduduk awam sedang dan masih dikepung serta kekurangan bahan makanan, serta berhadapan dengan krisis terbaru yang boleh membuka ruang kepada keganasan zionis haram yang berterusan.

Tan Sri yang di-Pertua,
Sekali lagi dunia menyaksikan keganasan yang dilakukan oleh regim haram Israel terhadap penduduk Palestin. Keganasan yang dilakukan pada kali ini adalah terhadap Masjidil Aqsa yang merupakan tempat ibadat yang suci bagi umat Islam. Keganasan oleh regim Israel dan kumpulan pelampau ini di kawasan Haram al-Sharif ini bukanlah kali pertama. Ianya pernah di kutuk menerusi Resolusi 672 (1990) pada 12 Oktober 1990 oleh Majlis Keselamatan, serta telah diperkuatkan dengan Resolusi 1073 (1996), dan sebelumnya menerusi Resolusi 476(1980) dan 478(1980).

Hasil dari keganasan yang dicetuskan oleh kumpulan pelampau Yahudi yang mengisytiharkan pada 4 Oktober 2009 untuk menggempur Masjidil Aqsa dan seterusnya kepungan oleh anggota keselamatan regim Zionis ini menyebabkan lebih kurang 200 orang terkepung di kawasan Haram al-Sharif serta menghalang bekalan makanan di bawa individu yang berada di dalam tersebut.

Oleh yang demikian saya juga menyeru agar satu Sidang tergempar OIC diadakan bagi menyelesaikan kemelut yang berlarutan dan tidak berkesudahan ini.

Usul ini menyentuh kepentingan orang ramai kerana keharmonian di kawasan konflik menyebabkan kesan yang buruk bukan sahaja di Asia Barat tetapi kesan berantai terhadap kesejahteraan masyarakat dunia apabila ianya akan menyebabkan ketidakstabilan baru dan kesan ekonomi kepada dunia secara umumnya dan Malaysia secara khususnya.

Sekian, terima kasih,

Timbalan Menteri tidak terjawab soalan tambahan MP PKR Tanah Merah

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 29 Oktober 2009

Balai Seni Lukis reput macam Umno yang nak reput – Soalan tambahan dan soalan asal No. 10. Tuan Amran bin Ab Ghani [ Tanah Merah ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan mengapakah Kementerian tidak mempunyai rancangan untuk menganjurkan pameran lukisan bertaraf ‘Biennial’ sedangkan hampir kesemua negara Asia seperti Korea Selatan, Thailand dan Indonesia sudah berjaya menganjurkannya. [29 Oktober 2009]

MP PAS Pokok Sena: ALP Maybank Bijaksana Tapi tidak dilantik semula, kenapa?

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 29 Oktober 2009

Bijaksana Tapi tidak dilantik – Soalan tambahan dan soalan asal No. 8. Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Negara untuk menyetujui dan mengesahkan serta meluluskan pelantikan Ahli Lembaga Pengarah sesebuah bank yang terletak di bawah BAFIA. [29 Oktober 2009]

MP PAS Kubang Kerian: Kaji terperinci terhadap prestasi IPTA

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 29 Oktober 2009

Soalan tambahan MP PAS Kubang Kerian kepada soalan asal No. 7. Datuk Raime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan adakah negara mengalami krisis Sarjana yang serius sehingga membantut usaha untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi. [29 Oktober 2009]

MP PAS Kuala Selangor Soal Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 29 Oktober 2009

Soalan tambahan dan asal No. 4. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan kesediaan Kerajaan untuk membentang rang undang-undang “Anti-Trust Law” bagi mengelakkan monopoli dalam amalan liberalisasi dan diregulasi yang menjadi dasar Kerajaan BN hari ini. [29 Oktober 2009]

MP PAS Parit Buntar: Audit bebas menulis Laporan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

MP PAS Parit Buntar, Dr Mujahid Yusof Rawa memcelah ucapan MP BN Putatan membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 28 Oktober 2009

MP PAS Rantau Panjang: Program PERMATA menambahkan belanja Kerajaan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

MP PAS Rantau Panjang mencelah Ucapan MP BN Arau membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 28 Oktober 2009.

Bajet 2010: MP PAS Parit Buntar vs BN Arau

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

Dr Mujahid Yusof Rawa mencelah ucapan MP BN Arau membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat, 28 Oktober 2009.