MP PAS Sik: PPSMI dibatalkan kerana Kerajaan tak mampu sedia Guru

Sesi Perbahasan Bajet 2010 pada 26 Oktober 2009

MP PAS Sik: PPSMI dibatalkan kerana Kerajaan tak mampu sedia Guru – YB Che Uda Che Nik mencelah Ucapan BN Kinabatangan, YB Bung Mokhtar membahaskan Bajet 2009 pada 26 Oktober 2009.

Bajet 2010: Rakyat Mana diutamakan … (2)

Sesi Perbahasan Perbekalan 2010

Ucapan Ketua Pembangkang, Dato’ Seri Anwar Ibrahim (PKR Permatang Pauh) membahaskan Bajet 2010 di Dewan Rakyat pada 26 Oktober 2009.

…. ada lagi ..

Bajet 2010: Rakyat Mana diutamakan … (1)

Sesi Perbahasan Bajet 2010

Ucapan Ketua Pembangkang, Dato’ Seri Anwar Ibrahim (PKR Permatang Pauh) membahaskan Bajet 2010 di Dewan Rakyat pada 26 Oktober 2009.

…. ada lagi ..

MP PAS Bachok: Apakah justifikasi KPT mempengaruhi GLC memilih Universiti/Kolej

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 26 oktober 2009

Soalan tambahan MP PAS Bachok kepada soalan asal 3. Datuk Azalina binti Dato’ Othman Said [ Pengerang ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan jumlah institusi pengajian tinggi swasta yang telah mendapat kelulusan Lembaga Akreditasi Negara dan kaedah pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian. [26 Okt. 2009]

Hubungan Mesra/Akrab Malaysia-Indonesia?

Sesi Pertanyaan bagi jawab lisan 26 Oktober 2009

Soalan tambahan MP PKR Machang, Saifuddin Nasution Ismail kepada soalan asal 1. Datuk Haji Mohamed Bin Haji Aziz [ Sri Gading ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan sejauh mana hubungan baik kekal, mesra dan akrab antara Malaysia dan Indonesia. [26 Okt. 2009]