MP PAS Parit Buntar: Audit bebas menulis Laporan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

MP PAS Parit Buntar, Dr Mujahid Yusof Rawa memcelah ucapan MP BN Putatan membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 28 Oktober 2009

MP PAS Rantau Panjang: Program PERMATA menambahkan belanja Kerajaan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

MP PAS Rantau Panjang mencelah Ucapan MP BN Arau membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 28 Oktober 2009.

Bajet 2010: MP PAS Parit Buntar vs BN Arau

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

Dr Mujahid Yusof Rawa mencelah ucapan MP BN Arau membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat, 28 Oktober 2009.

Bajet 2010: Menteri menyalahkan Pegawai Kerajaan semata-mata

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

MP PAS Kuala Selangor, Dr Dzulkefly Ahmad mencelah ucapan MP DAP PJ Utara membahaskan Bajet 2010 di Dewan Rakyat pada 28 Oktober 2009.

Jambatan Kem 1Malaysia runtuh: Tindakan tegas perlu diambil

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

MP PAS Kota Raja, Dr Siti Mariah bt Mahmud mencelah ucapan MP BN ledang membahaskan Bajet 2010 di Dewan Rakyat pada 28 Oktober 2009.

MP PAS Pendang: Beri Peluang kepada Pelajar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 28 Oktober 2009

Dr Mohd Hayati bin Othman mencelah Ucapan Wakil BN Ledang membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 28 Oktober 2009.

Tahniah kepada Bhg. Narkotik PDRM

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 28 Oktober 2009

Soalan tambahan dan Soalan asal No. 4. Dr. Lo’ Lo’ binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kejayaan rampasan dadah dan lain-lain bahan yang salah di sisi undang-undang secara besar-besaran yang telah berjaya oleh pihak PDRM mengikut negeri sejak 2008 hingga kini. [28 Oktober 2009]

Exco Selangor tidak dibenar hadir Program sekolah

Sesi Pertanyaan bagi jawab lisan, 28 Oktober 2009

Soalan tambahan MP PAS Bachok dan soalan asal No. 2. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan penjelasan mengenai bantuan yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan terhadap sekolah agama di bawah Kerajaan Negeri selaras dengan tumpuan yang diletakkan dalam salah satu NKRA Kerajaan. [28 Oktober 2009]

Majlis Pertanian: Sejauhmana Kerajaan Kelantan dilibatkan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 28 Oktober 2009

Soalan tambahan MP PAS Rantau Panjang kepada soalan asal No. 1. Dato’ Seri Haji Azmi bin Khalid [ Padang Besar ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan sama ada beliau sedar atau tidak bahawa Agro Bank masih memberi keutamaan kepada soal ‘collateral’ (cagaran) dalam mempertimbangkan permohonan pinjaman projek-projek kecil dan sederhana pertanian di kawasankawasan luar bandar. [28 Oktober 2009]