MP PAS Jerai: Bajet 2010 tidak mesra remaja

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 2 November 2009

Bajet 2010 tidak mesra remaja (1) – MP PAS Jerai, Ustaz Firdaus Jaafar membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 2 November 2009.

MP PKR Indera Mahkota Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 2 November 2009

MP PKR Indera Mahkota Bahas Bajet 2010 – YB Azan Ismail membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 2 November 2009.

MP PAS Pokok Sena: Bajet 2010 beri Sekupang, ambil balik Seringgit

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 2 November 2009

MP PAS Pokok Sena, Dato’ Mahfuz Omar membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 2 November 2009.

MP Pakatan Rakyat vs BN Kalabakan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 2 November 2009

Parti Gerakan gulung tikar – MP Pakatan Rakyat mencelah ucapan MP BN Kalabakan membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 2 November 2009.

MP PAS Rantau Panjang: Bajet 2010 tidak mesra Wanita

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 2 November 2009

MP PAS Rantau Panjang, Ustazah Siti Zailah bt Mohd Yusoff membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 2 November 2009.

Apakah benar hakikat RON 97 dari Premium …

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 2 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Shah Alam dan soalan asal No. 8. Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah justifikasi kepada kenaikan harga petrol dan tambang pengangkutan. [2 November 2009]

…. selepas ini …

MP PAS Kubang Kerian: Kenapa masalah persepsi ‘pendakwaan berpilih’ masih berlaku?

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 2 November 2009

Pendakwaan berpilih-pilih? – Soalan tambahan MP PAS Kubang Kerian dan soalan asal No. 4. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan tindakan proaktif Kerajaan bagi mempertingkatkan kualiti dan integriti badan-badan penguatkuasaan negara khususnya PDRM, SPRM dan badan kehakiman yang semakin dipersoalkan oleh rakyat dewasa ini. [2 November 2009]

MP PKR Gombak: Kebimbangan amalan rasuah dan salahguna kuasa atas penjualan aset kerajaan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 2 November 2009

Soalan tambahan MP PKR Gombak dan soalan asal No. 2. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [ Gombak ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah perancangan Kerajaan terhadap tanah-tanah milikan Kerajaan di Jalan Cochrane, Jalan Ampang Hilir dan RRI Sungai Buloh. [2 November 2009]