MP PAS Kota Raja Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 3 November 2009

YB Dr Siti Mariah bt Mahmud membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 3 November 2009.

MP PKR Tanah Merah Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 3 November 2009

YB Amran Abdul Ghani membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 3 November 2009.

MP PAS Padang Terap Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 3 November 2009

YB Mohd Nasir Zakaria membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 3 November 2009

MP PKR Lembah Pantai Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 3 November 2009

YB Nurul Izzah bt Anwar membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 3 November 2009.

Usul Kematian Pembantu rumah asing di tolak Speaker

Pada 28 Oktober 2009 lalu, Ahli Parlimen Rantau Panjang, Siti Zailah Bt Mohd Yusoff telah mengemukakan Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 bagi membincangkan isu hak dan kondisi pekerja asing, terutamanya pembantu rumah ekoran kematian Pembantu rumah yang telah ditemui oleh pihak polis di dalam tandas yang berkunci dalam keadaan separuh pengsan dengan kesan lebam dan luka diseluruh badan, serta tidak diberi makan berhari-hari lamanya, selain kepalanya dicukur hampir botak.

Bagaimanapun pada 2 November lalu, Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia menolak Usul tersebut dalam Kamarnya dengan alasan Isu tersebut dalam siasatan Polis.

Teks Usul adalah seperti berikut:
USUL MENAGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT PERKARA 18 (1)

Usul di bawah Peraturan Majlis Mesyuarat 18(1) dan (2). Dengan ini diberi notis bahawa saya akan mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan.

Saya, Siti Zailah binti Mohd Yusoff, Ahli Dewan Rakyat bagi Kawasan Rantau Panjang mohon mencadangkan :

Bahawa Majlis ini hendaklah ditangguhkan mengikut Perkara 18 Peraturan-peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat bagi membolehkan dewan yang mulia ini membincangkan dalam menjamin hak dan kondisi pekerja asing, terutamanya pembantu rumah.

Isu ini adalah perkara tertentu kerana telah mengakibatkan tragedi kematian Mantik Hani, pembantu rumah dari Indonesia yang merupakan kemuncak kepada kegagalan kerajaan Malaysia dalam menjamin hak dan kondisi pekerja asing.

Pembantu rumah itu telah ditemui oleh pihak polis di dalam tandas yang berkunci dalam keadaan separuh pengsan dengan kesan lebam dan luka diseluruh badan, serta tidak diberi makan berhari-hari lamanya, selain kepalanya dicukur hampir botak.

Tuan Yang DiPertua,
Perkara ini adalah melibatkan kepentingan ramai kerana melibatkan nama baik negara di persada antarabangsa dan hubungan baik antara negara serumpun, Malaysia-Indonesia. Dengan terjadinya perkara seumpama ini, mengakibatkan maruah 1Malaysia dan nama negara tercemar dan juga menggoncang nilai kemanusiaan itu sendiri.
Teruskan membaca

MP PAS Kubang Kerian: 16 September, Cuti Hari Malaysia – Manifesto Pakatan Rakyat

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 3 November 2009

MP PAS Kubang Kerian, Salahuddin Ayub membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 3 November 2009

MP PAS Parit Buntar Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 3 November 2009

MP PAS Parit Buntar Bahas Bajet 2010 – Dr Mujahid Yusof Rawa membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 di Dewan Rakyat pada 3 November 2009.

MP PKR Kuala Langat: Kerajaan sejahtera, Rakyat Sengsara

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 3 November 2009

Kerajaan sejahtera, Rakyat Sengsara – MP PKR Kuala Langat, YB Abdullah Sani membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 di Dewan Rakyat pada 3 November 2009

MP PAS Bachok: Kerajaan diminta fikir masalah pelajar ..

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 3 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Bachok kepada soalan asal No. 9. Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang [ Sibuti ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah pihak Kementerian dapat mempertimbangkan untuk menambah kemudahan asrama di kawasan sekolah luar bandar di kawasan Parlimen Sibuti seperti di sekolah luar bandar Miri iaitu Sekolah Menengah Suai dan Sekolah Menengah Bekenu. [3 November 2009]

MP PAS Hulu Langat: Apakah langkah yang diambil Pusat Inovasi Negara

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 3 November 2009

Apakah langkah yang diambil Pusat Inovasi Negara – Soalan tambahan MP PAS Hulu Langat kepada soalan asal No. 8. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan program yang sedang dijalankan bagi memastikan peningkatan bilangan inovasi di kalangan penyelidik di negara ini. Berapakah bilangan inovasi yang dihasilkan sehingga kini dan berapakah yang telah berjaya dikomersialkan. [ 3 November 2009 ]