MP PAS Kuala Terengganu: PM terdahulu janji Royalti akan dikembalikan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 4 November 2009

MP PAS Kuala Terengganu Bahas Bajet 2010 – YB Mohd Abdul Wahid Endut membahaskan Rang Undang-undang Perbekalan 2010 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 4 November 2009.

MP PKR Kuantan Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (peringkat Dasar), 4 November 2009

YB Fuziah Salleh membahaskan Rang Undang-undang Perbekalan 2010 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 4 November 2009.

MP PKR Ampang Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 4 November 2009

YB Zuraida Kamaruddin membahaskan Rang Undang-undang Perbekalan 2010 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 4 November 2009.

…. sambungan akan menyusul …

MP PAS Baling Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 4 November 2009

YB Ustaz Taib Azamuddin membahaskan Rang Undang-undang Perbekalan 2010 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 4 November 2009.

MP PAS Kuala Selangor cadang bawa PM ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan

Cubaan anggota Parlimen pembangkang Dr Dzulkefly Ahmad (PAS-Kuala Selangor) untuk merujuk Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Jawatankuasa Pilihan Parlimen kerana didakwa membuat kenyataan menyeleweng dewan gagal setelah Speaker Dewan Rakyat membuat keputusan yang tidak memihak kepadanya.

Dr Dzulkefly yang sebelum itu tidak berpuas hati dengan jawapan Najib berhubung isu pembayaran royalti minyak kepada Kelantan mendakwa perdana menteri memberi fakta salah berhubung syarat pemberian royalti kepada negeri-negeri berdasarkan Akta Kemajuan Petroleum 1974.

“Di dalam Akta Kemajuan Petroleum tidak ada syarat yang menyatakan untuk membolehkan negeri-negeri mendapat lima peratus royalti minyak, petroleum itu mesti diperolehi dalam lingkungan tiga meter nautika daripada pesisir pantai.

“Malah berdasarkan Laporan Kewangan Petronas, duit yang diberikan kepada Sabah, Sarawak dan Terengganu dipanggil royalti dan bukannya wang ihsan,” kata Dr Dzulkefly yang membangkitkan perkara itu sebaik sesi soal jawab lisan berakhir.

Bagaimanapun, cubaannya dipatahkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia yang menjelaskan bahawa terdapat tiga syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang anggota Parlimen boleh dirujuk ke Jawatankuasa Pilihan.

“Dalam sesi soal jawab apapun, jawapan yang diberi oleh sesiapa sahaja termasuk Perdana Menteri boleh dikatakan menyeleweng kalau memenuhi tiga syarat iaitu fakta memang tak betul, yang menjawab tahu fakta itu tidak betul dan meneruskan hujah dan ketiga ada niat hendak menyelewengkan.

“Jawapan tadi daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi saya tidak melanggar mana-mana peraturan mesyuarat,” katanya yang terus disanggah anggota Parlimen pembangkang termasuk Dr Dzulkefly, Datuk Mahfuz Omar (PAS-Pokok Sena) dan M. Kulasegaran (DAP-Ipoh Barat).

Untuk itu, Pandikar Amin berkata sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan keputusan beliau, mereka seharusnya mengikut peraturan dewan dengan mengemukakan usul terlebih dahulu sebelum membangkitkan perkara itu dalam persidangan.

Pandikar Amin kemudian menegaskan bahawa keputusannya adalah muktamad sebelum memberi laluan kepada Datuk Idris Haron (BN-Tangga Batu) untuk memulakan perbahasannya mengenai Rang Undang-Undang Perbekalan 2010.

MP PAS Baling: Pemasaran keluaran IKS di Hypermarket masih kecil

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 4 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Baling kepada soalan asal No. 8. Datuk Haji Baharum Bin Mohamed [ Sekijang ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan penyertaan produk keluaran syarikat pembekal perusahaan industri kecil dan sederhana (TKS) tempatan dalam pembekalan ke pasar raya besar. [4 November 2009]

MP PAS Pengkalan Chepa: SPR perlu buat pembersihan Daftar Pemilih

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 4 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Pengkalan Chepa kepada soalan asal No. 3. Dato’ Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejajar dengan konsep 1Malaysia di mana Rakyat Didahulukan dan Pencapaian Diutamakan, apakah Kerajaan bersedia untuk mengkaji kaedah pengundian pos di kalangan angkatan tentera, polis dan isteri mereka secara terus. [4 November 2009]

Soalan MP PAS Shah Alam mengenai ‘kepala lembu’ tidak dijawab

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 4 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Shah Alam kepada soalan asal No. 2. Dato’ Haji Ismail Bin Haji Mohamed Said [ Kuala Krau ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah sebab dan faktor-faktor yang meyakinkan sehingga Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama meminta Kerajaan Malaysia dapat memainkan peranan utama untuk menganjurkan dialog antara agama melibatkan pelbagai negara bagi menjamin persefahaman antara penduduk dunia berbilang bangsa dan agama. [4 November 2009]

Isu Royalti Petroleum: PM ‘berbohong’ kepada Dewan Rakyat dan Rakyat Kelantan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 4 November 2009

Isu Royalti Petroleum: PM ‘berbohong’ kepada Dewan Rakyat dan Rakyat Kelantan – Soalan tambahan MP PAS Kubang Kerian kepada soalan asal No. 1. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah tuntutan royalti minyak Kerajaan negeri Kelantan akan dibuat pembayaran oleh Petronas. [4 November 2009]

Soalan tambahan MP PAS Rantau Panjang

Berita lanjut baca di sini.