MP PAS Padang Terap: KEDA – Bila perjanjian KerajaanPusat-Kedah akan dikuatkuasakan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 9 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Padang Terap kepada soalan asal No. 10. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan status terkini perjanjian di antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Kedah berkenaan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA). [9 November 2009]

MP PAS Pendang: Insentif untuk penggunaan air dalam kenderaan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 9 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Pendang kepada soalan asal No. 2. Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan apakah perkembangan terhadap penggunaan kereta menggunakan air sebagai sumber tenaga yang telah dilancarkan beberapa tahun dahulu. [9 November 2009]

MP PAS Sik: Kedudukan program Pengswastaan Rancangan Felda mengkayakan segelintir ..

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 9 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Sik kepada soalan asal No. 1. Dato’ Mohd Jidin bin Shafee [ Setiu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah peneroka FELDA yang telah diberikan geran tanah sejak lima tahun lalu mengikut pecahan negeri dan berapakah Program Pembangunan untuk Generasi Kedua dan Ketiga FELDA. [9 November 2009]