Taklimatkan Program PERMATA kepada MP

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 10 November 2009

Taklimatkan Program PERMATA kepada MP – Soalan tambahan MP PAS Kota Raja kepada soalan asal No. 8. Puan Fong Po Kuan [ Batu Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah pendekatan yang diguna pakai oleh Pusat Anak Permata. Nyatakan setakat ini, berapakah peruntukan telah diluluskan kepada Permata Negara, bilangan kanak-kanak yang berada di bawah program ini, latihan dan kelayakan guru dan kos pengurusan sebuah pusat tersebut. [10 November 2009]

“… kerana ada yang kata Program ini ide Isteri Perdana Menteri.” – Pengarang

Apakah kesan bila Ekonomi tidak bergantung kepada AS/ Eropah

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 10 November 2009

Apakah kesan bila Ekonomi tidak bergantung kepada AS/ Eropah – Soalan tambahan MP PAS Bachok kepada soalan asal No. 7. Tuan Alexander Nanta Linggi [ Kapit ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan kedudukan pengaliran Foreign Direct Investments (FDI) yang masuk ke dalam dan yang keluar dari ekonomi Malaysia dalam tempoh setahun yang lepas. Dalam masa yang sama, sila nyatakan saiz dana kepunyaan Malaysia yang dilaburkan di luar negara [ 10 November 2009]

Jaminan CEO Ekuinas tidak terlibat dengan ‘Judi dan Alkohol’

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 10 November 2009

Jaminan CEO Ekuinas tidak terlibat dengan ‘Judi dan Alkohol’ – Soalan tambahan MP PKR Indera Mahkota kepada soalan asal No. 3. Datuk Juslie Bin Ajirol [ Libaran ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah dengan penubuhan Ekuiti Nasional Bhd. (EKUINAS) membolehkan Kerajaan melahirkan usahawan-usahawan baru yang bertaraf jutawan dan mewujudkan rantaian konglomerat yang boleh membantu pembangunan ekonomi negara. [10 November 2009]

SPRM diminta siasat pembelian tren Komuter

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 9 November 2009

6. Penggulungan oleh Kementerian Pengangkutan

Timbalan Menteri Pengangkutan (BN Sibu) menggulung Perbahasan Bajet 2009 bagi Kementerian Pengangkutan di Dewan Rakyat pada 9 November 2009

Bajet 2010: Menteri Di JPM (Agama) vs MP Pakatan Rakyat (2)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 9 November 2009

4. Penggulungan oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (sambungan)

Menteri Di JPM (Agama – Senator) vs MP Pakatan Rakyat (2) Penggulungan Bajet 2010 oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Senator Jamil Khir Baharom Dewan Rakyat pada 9 November 2009.

Bajet 2010: Menteri Di JPM (Agama) vs MP Pakatan Rakyat (1)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 9 November 2009

4. Penggulungan oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (sambungan)

Menteri Di JPM (Agama – Senator) vs MP Pakatan Rakyat (1) Penggulungan Bajet 2010 oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Senator Jamil Khir Baharom Dewan Rakyat pada 9 November 2009.