‘Human capital’: Pastikan keberkesanan dan kejayaan bila dilaksana – MP PAS Kuala Selangor

‘Human capital’: Pastikan keberkesanan dan kejayaan bila dilaksana – MP PAS Kuala Selangor, Dr Dzulkefly bin ahmad mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Sumber Manusia pada 12 November 2009.

MP PAS Rantau Panjang: Kebajikan Pekerja asing perlu diambil berat

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringka Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

Isu Kebajikan Pekerja asing perlu diambil berat – MP PAS Rantau Panjang, YB Siti Zailah bt Mohd Yusoff mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Sumber Manusia pada 12 November 2009.

Gaji Minima: Sudah sampai masa kajian menyeluruh

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringka Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

(1) – MP PKR Balik Pulau dan Indera Mahkota serta MP PAS Kuala selangor mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Sumber Manusia pada 12 November 2009.

ECER – Berapa banyak yang telah dibuat oleh Petronas

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 12 November 2009

ECER – Berapa banyak yang telah dibuat oleh Petronas – Soalan tambahan MP PKR Tanah Merah kepada soalan asal No. 10. Tuan Amran bin Ab Ghani [ Tanah Merah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah keseluruhan perbelanjaan yang sudah dikeluarkan Kerajaan berbanding kemajuan projek Wilayah Pembangunan Pantai Timur (ECER). [12 November 2009]

Status 7 Projek Perintis MSC

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 12 November 2009

Status 7 Projek Perintis MSC – Soalan tambahan MP PKR Lembah Pantai kepada soalan asal No. 6. Puan Nurul Izzah Binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan :-
(a) perkembangan terbaru tahap pembangunan dan pencapaian Multimedia Super Corridor (MSC) di Cyberjaya serta sumbangannya terhadap kemajuan teknologi kepada negara yang dapat di manfaat oleh rakyat; dan
(b) keseluruhan kos perbelanjaan oleh Kerajaan dalam mewujudkan MSC termasuk perincian bayaran khidmat pakar kepada firma McKinsey. [12 November 2009]

Pengstrukturan semula subsidi gagal capai sasaran

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 12 November 2009

Pengstrukturan semula subsidi gagal capai sasaran – Soalan tambahan MP PKR Machang kepada soalan asal No. 3. Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah subsidi minyak yang ditanggung oleh Kerajaan setakat ini bagi tahun 2009 dan jangkaan jumlah bagi tahun hadapan sekiranya mekanisme subsidi sedia ada dikekalkan. [12 November 2009]

MP PAS Sik: Kerajaan perlu semak undang-undang mengenai perumahan terbengkalai

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 12 November 2009

– Soalan tambahan MP PAS Sik kepada soalan asal No. 1. Dato’ Noraini binti Ahmad [ Parit Sulong ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan sasaran jumlah rumah-rumah yang sepatutnya dibina di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan dengan menyatakan jenis-jenis rumah tersebut dan pencapaian setakat ini dengan memberikan angka-angka berasingan bagi rumah yang di bina oleh Kerajaan dan pihak swasta untuk tahun 2008. [12 November 2009]

MP PAS Rantau Panjang: Pembelaan kepada Guru Suami/Isteri berjauhan?

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan oleh Menteri dan Timbalan Menteri), 11 November 2009

Pembelaan kepada Guru Suami/Isteri berjauhan? – MP PAS Rantau Panjang, YB Siti Zailah bt Mohd Yusoff mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Pelajaran di Dewan Rakyat pada 11 November 2009

Seorang pegawai kawal 1,000 buah sekolah?

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan oleh Menteri dan Timbalan Menteri), 11 November 2009

Seorang pegawai kawal 1,000 buah sekolah (1)

[yotube=http://www.youtube.com/watch?v=9eqUHEnOXZ0]

MP PAS Sik, YB Che Uda Che Nik mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Pelajaran di Dewan Rakyat pada 11 November 2009

Nisbah anggota Tentera berbanding pelbagai kaum

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan oleh Menteri dan Timbalan Menteri), 11 November 2009

Nisbah anggota Tentera berbanding pelbagai kaum

– MP PKR Machang, YB Saifuddin Nasution mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Pertahanan di Dewan Rakyat pada 11 November 2009

Main golf pagi sampai petang