MP DAP Kuching cadang Gaji Menteri JPM dipotong RM10.00

Sesi Perbahasan Usul, 16 November 2009

MP DAP Kuching cadang Usul Potong Gaji Menteri (1)

– YB Tuan Chong chieng Jen [ DAP Bandar Kuching ] akan mencadangkan “Bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurang sebanyak RM10.00 daripada perkara Maksud Bekalan/Pembangunan 6 – Jabatan Perdana Menteri Kod 10000 Emolumen iaitu dengan memotong gaji Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, sebanyak RM10.00.”

Perbahasan:

MP PAS Kota Bharu: Sejauhmana penggabungan Felda, RISDA dan Felcra

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 16 November 2009

– Soalan tambahan MP PAS Kota Bharu kepada soalan asal No. 10. Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil bagi mewujudkan satu Konsortium menggabungkan FELDA, RISDA dan FELCRA. [16 Nov 2009]

MP PAS Pendang: Apakah rasional RM5,000 ….

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 16 November 2009

– Soalan tambahan MP PAS Pendang kepada soalan asal No. 9. Dato’ Mohd Nasir bin Ibrahim Fikri [ Kuala Nerus ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sejauh manakah pelaksanaan dasar pembelian kereta terpakai yang telah berusia 15 tahun bagi tujuan pelupusan dan sehingga kini, berapa ramai pemilik kenderaan yang menyertai skim ini dengan jumlah kenderaannya sekali [16 Nov 2009

Isu Plagiat – MP PAS Kuala Selangor soal Menteri IPT

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 16 November 2009

– Soalan tambahan MP PAS Kuala Selangor kepada soalan asal No. 8. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan mengapakah tindakan tegas tidak diambil ke atas dua ahli akademik UiTM (UPM-Pembetulan) yang dikesani terlibat dalam kesalahan plagiarisme atau memplagiat penerbitan buku panduan untuk pelajar universiti tersebut [16 Nov. 2009]

Hospital Baru Kuala Krai …

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 16 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Kuala Krai kepada soalan asal No. 2. Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sama ada Kerajaan bersetuju melaksanakan pembinaan hospital baru Kuala Krai secara ‘build-operate-transfer’ oleh syarikat swasta bagi menyegerakan penyiapannya dalam tempoh RMK-9. [16 Nov. 2009]

Semua MP dilantik Ahli Majlis Pembangunan Pertanian?

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

Semua MP dilantik Ahli Majlis Pembangunan Pertanian

– MP PAS Rantau Panjang, YB Siti Zailah bt Mohd Yusoff mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada 12 November 2009.

KADA: Kerajaan banyak habis duit kepada Ladang Merdeka, Petani dapat apa?
[yotube=http://www.youtube.com/watch?v=LTzpMoxHHqI]

– MP Bebas Pasir Mas Dato’ Ibrahim Ali mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada 12 November 2009.

Dewan Kecoh: Subsidi Beras, Ketua Bahagian Umno tandatangan borang?

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

(1) – MP PAS Titiwangsa, Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali

MP PAS Pendang, Dr Mohd Hayati

Dewan Kecoh

MP PKR Kuantan, YB Fuziah Salleh

MP Pakatan Rakyat mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada 12 November 2009.

Mengangkat Produk bersifat ‘knowledge intensiity’ – MP PAS Kuala Selangor

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

Mengangkat Produk bersifat ‘knowledge intensiity’ – MP PAS Kuala Selangor, Dr Dzulkefly Ahmad mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Perdagangan Dalam dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 12 November 2009

Isu Gula: Monopoli kepada syarikat tertentu

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

Isu Gula: Monopoli kepada syarikat tertentu – MP PAS Pokok Sena, YB Dato’ Mahfuz Omar mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Perdagangan Dalam dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 12 November 2009.

Gula tak patut disubsidi …

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringka Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

Buka lesen impot gula – MP PAS Kota Raja, YB Dr Siti Mariah bt Mahmud mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Perdagangan Dalam dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 12 November 2009.