Perancangan Kerajaan menghadapi bilangan penumpang AirAsia

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 17 November 2009

– 8. Dato’ Haji Ab. Halim Bin Ab. Rahman [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah benar bilangan penumpang AirAsia dijangkakan mencecah 10 hingga 15 juta penumpang menjelang 2015 sekiranya benar apakah tindakan Kerajaan untuk membina / membesar terminal di LCCT bagi menampung bilangan penumpang itu dan berapakah belanja projek ini dan bilakah dimulakan secara agresif.

Guru mengajar tak dapat latihan perguruan yang khusus

Sesi Pertanyaan Bagi Jawab Lisan, 17 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Machang kepada soalan asal No. 5. Dato’ Dr. Abdullah bin Md. Zin [ Besut ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sejauh manakah usaha-usaha telah diambil bagi memantapkan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) supaya ianya mempunyai daya saing yang tinggi bagi melahirkan modal insan setelah ianya diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Gaji CEO NCER tak padan dengan Projek

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 17 Nov. 2009

MADA: Apa yang dilakukan NCER

Gaji CEO NCIA tak padan dengan Projek

– Soalan tambahan MP PAS Pokok Sena kepada soalan asal No. 4. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan peratusan kemajuan projek pembangunan koridor utara (NCER) yang telah diumumkan beberapa tahun dahulu dan menyenaraikan projek-projek yang telah dilaksanakan di bawah NCER. [17 Nov. 2009]

MP PAS Hulu Langat: Skim Modal kerja kecil

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 17 November 2009

Soalan tambahan MP PAS Hulu Langat kepada soalan asal No. 2. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan :- (a) berapa banyak dana yang diperuntukkan bagi Skim Jaminan Modal Kerja (WCGS) yang diurus oleh SME Bank; dan (b) siapakah yang mendapat manfaat dari skim ini dan bagaimana kaedah pembayaran balik.

Laporan Audit dijadikan KPI Menteri – MP PAS Pokok Sena

Sesi Perbahasan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 16 November 2009

Laporan Audit dijadikan KPI Menteri (2) – MP PAS Pokok Sena YB Dato’ Mahfuz Omar Membahaskan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa) mengenai Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/P7 Jabatan Perdana Menteri pada 16 November 2009

MP PKR Machang Bahas Bajet 2010 Jabatan Perdana Menteri

Sesi Perbahasan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 16 November 2009

YB Saifuddin Nasution Ismail Membahaskan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa) mengenai Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/P7 Jabatan Perdana Menteri pada 16 November 2009

MP PAS Marang: Ikan Kecil ditangkap, Ikan Besar terlepas

Sesi Perbahasan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 16 November 2009

YB Dato’ Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang Membahaskan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa) mengenai Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/P7 Jabatan Perdana Menteri pada 16 November 2009

MP PAS Kubang Kerian Bahas Bajet 2010 Jabatan Perdana Menteri

Sesi Perbahasan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 16 November 2009

(1) – YB Salahuddin Ayub Membahaskan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa) mengenai Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/P7 Jabatan Perdana Menteri pada 16 November 2009

MP DAP Ipoh Timur Bahas Bajet 2010 Jabatan Perdana Menteri

Sesi Perbahasan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 16 November 2009

(1) – YB Lim Kit Siang Membahaskan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa) mengenai Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/PJ Jabatan Perdana Menteri pada 16 November 2009

Ketua Pembangkang Bahas Bajet 2010 Jabatan Perdana Menteri (2)

Sesi Perbahasan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 16 November 2009

(2) – Dato Seri Anwar Ibrahim (PKR Permatang Pauh) Membahaskan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa) mengenai Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/P7 Jabatan Perdana Menteri (JPM) pada 16 November 2009