MP PKR Sg Petani Bahas Bajet 2010 Jabatan Perdana Menteri

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

(1) – Dato’ Johari Abdul membahaskan Rang Undang-Undang (Peringkat Jawatankuasa) bagi Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/P7 Jabatan Perdana Menteri pada 17 November 2009

Projek basmi kemiskinan berjaya? – MP PKR Ketereh

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 17 November 2009

Projek basmi kemiskinan berjaya? – Soal MP PKR Ketereh kepada soalan No. 10. Tuan Haji Ab Aziz bin Ab Kadir [ Ketereh ] minta PERDANA MENTERI menyatakan senarai terkini data-data yang lengkap berkaitan dengan kegagalan dan kejayaan usaha yang telah dilaksanakan menerusi program pembasmian rakyat termiskin di seluruh negara dari tahun 2005 sehingga kini. [17 Nov. 2009]