Debat Isu Linggam: Menteri vs MP Pakatan Rakyat

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 17 November 2009

1-3. MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

Debat Isu Royalti: MP Pakatan Rakyat vs Menteri (3)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

9 -11. MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

Debat Isu Royalti: MP Pakatan Rakyat vs Menteri (2)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

– MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

‘……. bersambung ….

Debat Isu Royalti: MP Pakatan Rakyat vs Menteri (1)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

… bersambung …

MP PAS Shah Alam Bahas Bajet 2010 Jabatan Perdana Menteri

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

MP PAS Shah Alam Bahas Bajet 2010 JPM – YB Khalid Samad membahaskan Rang Undang-Undang (Peringkat Jawatankuasa) bagi Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/P7 Jabatan Perdana Menteri pada 17 November 2009.