MP PAS Kuala Selangor: Adakah 1Malaysia benar-benar menghapuskan kemiskinan?

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 18 November 2009

– Soalan tambahan MP PAS Kuala Selangor kepada soalan asal No. 5. Tuan Aaron Ago Anak Dagang [ Kanowit ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Kerajaan mempunyai profil yang komprehensif bagi semua kawasan Parlimen terutama dari segi status ekonomi, kemudahan asas, kemiskinan, kesihatan, pelajaran. Nyatakan kawasankawasan Parlimen yang masih jauh ketinggalan dalam pelbagai segi keperluan asas dan pembangunan yang penting untuk meningkatkan tahap kehidupan rakyat di kawasan itu [18 Nov. 2009]

Tiada pertikaian maksud Mahkamah Syariah

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 18 November 2009

– Soalan tambahan Ketua Pembangkang (PKR Permatang Pauh) kepada soalan asal No. 3. Datuk Haji Mohamed Bin Haji Aziz [ Sri Gading ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh mana Mahkamah Syariah benar-benar bebas dan berintegriti dalam menjatuhkan sebarang bentuk hukuman dan keputusan tanpa sebarang campur tangan. [18 Nov 2009]

Dasar melindungi terhapus, Skim prosper memberi impak negatif

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 18 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Indera Mahkota kepada soalan asal No. 1. Datuk Haji Baharum Bin Mohamed [ Sekijang ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilangan usahawan yang dapat dilahirkan dan projek perniagaan yang dapat dibangunkan menerusi Projek Usahawan Bumiputera Dalam Bidang Peruncitan (Prosper) termasuk Skim Prosper Siswazah oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) sehingga 30 September 2009. [18 Nov. 2009]