Kredibiliti Hakim, SPANCO untung, Kerajaan rugi

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

– soalan tambahan MP PAS pasir Puteh dan MP DAP Ipoh Barat kepada soalan asal No. 10. Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah rasionalnya pihak Kerajaan membuat keputusan untuk membuat pembelian kereta BMW dan Mercedes dan seterusnya menggantikan Proton Perdana V6 kepada hakim-hakim. [19 Nov. 2009]

Sejauhmana pencapaian 5 strategik KETENGAH

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Machang kepada soalan asal No. 7. Tuan Haji Mohd Nor bin Othman [ Hulu Terengganu ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil dalam usaha memasukkan seluruh daerah Hulu Terengganu ke dalam wilayah KETENGAH. [19 Nov 2009]

Negara sebagai Hub Pengeluar Industri Pertahanan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Machang kepada soalan asal No. 6. Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [ Machang ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran kelengkapan pertahanan (defence equipments) di rantau ini dan senaraikan syarikat-syarikat tempatan yang berpotensi untuk menjayakan matlamat tersebut. [19 Nov. 2009]

Kes terpilih ….

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

Kes terpilih – Soalan tambahan MP PAS Pokok Sena kepada soalan asal No. 5. Tuan Matulidi bin Jusoh [ Dungun ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan tindakan Kerajaan terhadap laman web yang menghasut dan menghina Islam di Internet sehingga menimbulkan keresahan dan kemarahan rakyat. [19 Nov. 2009]

MP PKR Kuantan: Kenapa peruntukan MKJR dipotong?

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

Kenapa peruntukan MKJR dipotong? – Soalan tambahan MP PKR Kuantan kepada soalan asal No. 4. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kenapa peruntukan Jabatan Keselamatan Jalan Raya yang ditubuhkan pada tahun 2004 tidak ditambah, malah dipotong memandangkan pencapaiannya yang begitu cemerlang dan telah berjaya menurunkan kematian kemalangan jalan raya sebanyak 40 peratus. Berikan sebab. [19 Nov 2009]

Isu Rasuah: Wisma Putra perlu jelaskan seluruh dunia

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Lembah Pantai dan MP PAS Tumpat kepada soalan asal No. 3. Dato’ Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan langkah-langkah pro-aktif yang boleh dimainkan oleh Kedutaan Malaysia di seluruh dunia bagi memperjelaskan pendirian negara berhubung isu semasa, ekonomi, sosial dan budaya, keselamatan serta politik antarabangsa. [19 Nov. 2009]

Isu Rokok: MP PAS Rantau Panjang soal Menteri …

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

Isu Rokok: Soalan tambahan MP PAS Rantau Panjang kepada soalan asal No. 1. Dato’ Haji Abd Rahman bin Dahlan [ Kota Belud ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah Kerajaan akan menarik balik keputusan mengharamkan syarikat rokok dari menaja (iklan jenama berdasar gaya hidup dan bukannya rokok itu sendiri) aktiviti sukan terutamanya sukan bola sepak. Orang ramai mengetahui prestasi pasukan negara telah jatuh dengan begitu teruk sekali kerana kekurangan dana penajaan. [19 Nov 2009]

Isu Judi: Penjelasan Timbalan Menteri Kewangan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 18 November 2009

(3) – MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Timbalan Menteri Kewangan menggulung Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa) bagi Kepala B10-12 dan P70 Kementerian Kewangan pada 18 November 2009.

Nota: Kementerian Kewangan
1. Kepala B10, P10, (Perbendaharaan) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM2,295,431,500 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM1,486,129,000.
2. Kepala B11, (Perkhidmatan Am Perbendaharaan) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 17,783,304,100.
3. Kepala B12, (Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 3,984,800,100.
4. Kepala P70, (Simpanan Luar Jangka) ; bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM2,000,000,000.

Isu Royalti: Penjelasan oleh Tim. Menteri Kewangan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 18 November 2009

YB Saifuddin Nasution Ismail mencelah Ucapan Timbalan Menteri Kewangan menggulung Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa) bagi Kepala B10-12 dan P70 Kementerian Kewangan pada 18 November 2009.

Nota: Kementerian Kewangan
1. Kepala B10, P10, (Perbendaharaan) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM2,295,431,500 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM1,486,129,000.
2. Kepala B11, (Perkhidmatan Am Perbendaharaan) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 17,783,304,100.
3. Kepala B12, (Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 3,984,800,100.
4. Kepala P70, (Simpanan Luar Jangka) ; bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM2,000,000,000.

Bajet 2010: MP PKR Kuantan vs Tim. Menteri Kewangan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 18 November 2009

– YB Fuziah Salleh mencelah Ucapan Timbalan Menteri Kewangan menggulung Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa) bagi Kepala B10-12 dan P70 Kementerian Kewangan pada 18 November 2009.

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kewangan
1. Kepala B10, P10, (Perbendaharaan) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM2,295,431,500 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM1,486,129,000.
2. Kepala B11, (Perkhidmatan Am Perbendaharaan) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 17,783,304,100.
3. Kepala B12, (Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun) ; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 3,984,800,100.
4. Kepala P70, (Simpanan Luar Jangka) ; bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM2,000,000,000.