MP PAS Pendang prihatin Wanita

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 23 November 2009

– Soalan tambahan MP PAS Pendang kepada soalan asal No. 3. Puan Hajah Nancy binti Haji Shukri [ Batang Sadong ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapa ramai wanita yang berjaya dalam perniagaan di Malaysia ini supaya boleh menjadi model kepada wanita lain. [23 Nov. 2009]

Isu Teminal Bas Plaza Rakyat Puduraya

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 23 November 2009

Soalan tambahan MP PKR Bandar Tun Razak kepada soalan asal No. 2. Tan Sri Dato’ Abd. Khalid bin Ibrahim [ Bandar Tun Razak ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan penaiktarafan “Terminal Bas Plaza Rakyat” di Puduraya telah diambil alih oleh syarikat “Global Upline Sdn. Bhd.” (GUSB) (rujuk jawapan bertulis 19 Februari 2009). Apakah perancangan seterusnya bagi memastikan projek ini tidak terbengkalai dan tidak menjejaskan kelancaran perkhidmatan bas dan bilakah projek ini akan dijangka siap sepenuhnya [23 Nov 2009]

Bajet 2010: MP Pakatan Rakyat vs Timbalan Menteri Luar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

MP PAS Parit Buntar dan lain-lain mencelah

MP Bebas Pasir Mas mencelah

MP PKR Balik Pulau mencelah

MP PAS Tumpat mencelah

Pengundian: Bersetuju = 37 Undi, Tidak Bersetuju+ 21 undi

Nota: Kementerian Luar Negeri
Kepala B13, P13; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM450,481,200 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 128,248,000.

MP PKR Balik Pulau Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

– YB Mohd Yusmadi Yusoff membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

Nota: Kementerian Luar Negeri
Kepala B13, P13; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM450,481,200 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 128,248,000.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar Negeri

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

MP PKR Batu YB Tian Chua Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar

MP PAS Kuala Selangor- YB Dr Dzulkefly Ahmad Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar

MP PKR Kulim Bandar Baru – YB Zulkifli Nordin Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar (1)

Nota: Belanjan Mengurus dan Pembangunan Bajet 2010 – Kementerian Luar Negeri
Kepala B13, P13; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM450,481,200 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 128,248,000.

MP PAS Parit Buntar Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 19 November 2009

– YB Dr Mujahid Yusof Rawa membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

MP PKR Indera Mahkota Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 19 November 2009

– YB Azan Ismail membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

Usul 18 Ipoh Timur mengenai Corruption Perceptions Index, Transparency International 2009 ditolak dalam Kamar Speaker

Perabahasan Usul-Usul, 19 November 2009

Usul 18 membincangkan Indeks Rasuah 2009 ditolak – Usul 18 Ipoh Timur mengenai Corruption Perceptions Index, Transparency International 2009 ditolak dalam Kamar Speaker pada 19 November 2009.

Malaysia tidak berminat mencegah rasuah

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 19 November 2009

– MP PAS Tumpat, Dato’ Kamarudin Jaffar membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) di Dewan Rakyat pada 19 November 2009.