MP Pakatan Rakyat vs Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan) pada 30 November 2009

MP PKR Sg Petani – YB Dato’ Johari Abdul mencelah penggulungan Menteri

MP PKR Indera Mahkota – YB Azan Ismail mencelah penggulungan Menteri

MP PAS Kuala Selangor – YB Dr Dzulkefly bin Ahmad mencelah penggulungan Menteri

Kos RM16 Juta untuk 1 Pingat Emas

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 30 November 2009

– Soalan tambahan kepada soalan asal No. 14. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah rasional meletakkan sasaran pencapaian satu pingat emas di Sukan Olimpik akan datang di London dengan peruntukan kos sebanyak RM16 juta serta bagaimanakah bentuk persediaan yang dibuat dan bidang apakah yang mungkin menjadi harapan utama [30 November 2009]