Jenayah Indeks seluruh negara 2005 – 2009

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 35
DARIPADA : DR. HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN [ PENDANG ]
TARIKH : 22 OKTOBER 2009 2058

Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah jumlah indeks jenayah bagi seluruh negara mengikut negeri-negeri sejak tahun 2005 hingga kini.

JAWAPAN : Tuan Yang Dipertua,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Pendang yang mengemukakan pertanyaan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan dewan yang mulia ini, jumlah jenayah indeks yang dicatatkan mengikut negeri di seluruh negara bermula daripada tahun 2005 sehingga kini adalah seperti berikut:-

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: