Pijak Kepala Lembu: YB Sembrong tidak diambil tindakan

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 38
DARIPADA : TUAN HAJI TAIB AZAMUDDEN BIN MD TAIB [ BALING ]
TARIKH : 21 OKTOBER 2009

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah sebabnya Menteri bertemu dan melayani sekumpulan orang dari Seksyen 23, Shah Alam selepas mereka itu mengarak dan memijak-mijak kepala lembu yang jelas menghina agama lain yang dilarang oleh Islam seperti yang disebut dalam Surah AI-An’am

JAWAPAN : Tuan Yang Dipertua,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Baling yang mengemukakan pertanyaan.

Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan yang mulia ini, hasil siasatan pihak polis mendapati laporan polis yang dibuat terhadap Y.B. Sembrong tersebut tidak mengandungi kesalahan jenayah. Oleh yang demikian, ia diklasifikasikan sebagai NOD [No Offence Disclosed] dan tiada siasatan lanjut dijalankan ke atas laporan-laporan tersebut.

Tuan Yang Dipertua,
Tindakan Y.B. Sembrong berjumpa dengan suspek yang terlibat dalam insiden memijak kepala lembu di Shah Alam tidak boleh dilihat sebagai merestui tindakan kumpulan terbabit.

Sebaliknya, tujuan perjumpaan tersebut diadakan adalah bagi mendapatkan penjelasan terperinci disamping cuba untuk menenangkan keadaan daripada menjadi lebih tegang dan mengelakkan kejadian yang tidak diingini daripada berlaku.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: