Sumbangan negeri Sarawak, Sabah, Terengganu dan Kelantan kepada pengeluaran Petroleum negara

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 36
DARIPADA : Y.B. DATO’ SERI ABDUL HADI BIN AWANG [ MARANG ]
TARIKH : 21 OKTOBER 2009

Y.B. Dato’ Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan peratus sumbangan negeri Sarawak, Sabah, Terengganu dan Kelantan kepada pengeluaran Petroleum negara antara tahun 2005 hingga 2008 serta jumlahnya dalam Ringgit Malaysia.

JAWAPAN : YB TAN SRI NOR MOHAMED YAKCOP

Tuan Yang di Pertua,
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, peratus pengeluaran minyak mentah, kondensat dan gas dari luar pantai Malaysia antara tahun kewangan berakhir 31 Mac 2005 hingga 2008 adalah seperti berikut:

Sehingga kini, tiada sebarang pengeluaran minyak mentah, kondensat dan gas dari luar pantai Kelantan.

Pengeluaran minyak mentah clan gas asli tidak dinilai dalam Ringgit Malaysia. Penilaian minyak mentah clan gas asli dalam Ringgit Malaysia hanya boleh dilakukan apabila ianya dijual kepada pembeli.

Sekian, terima kasih.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: