Faktor penyumbang kepada kemalangan jalanraya

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 35
DARIPADA : TUAN HAJI NASHARUDIN BIN MAT ISA [BACHOK]
TARIKH : 27 OKTOBER 2009 2066

Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan secara terperinci faktor-faktor penyebab jumlah kematian nahas jalan raya dalam Ops Sikap yang diadakan ketika sambutan Aidilfitri 2009 baru-baru ini.

JAWAPAN : Tuan Yang Dipertua,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bachok yang mengemukakan pertanyaan.

Tuan Yang Dipertua,
Untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan kepada kajian yang dijalankan, PDRM telah mengenalpasti sebanyak 377 sektor `hot spots’ Ops Sikap di mana kemalangan kerap berlaku. Sebanyak 17,335 kes kemalangan telah direkodkan sepanjang Ops Sikap Ke-20. Jumlah kematian yang dicatat ialah seramai 265 orang. Angka kematian ini didapati meningkat sebanyak 57 kes iaitu kira-kira 27% lebih tinggi berbanding dengan tahun 2008.

Tuan Yang Dipertua,
Terdapat beberapa faktor yang dikenalpasti menyumbang kepada nahas jalan raya semasa Ops Sikap perayaan Aidilfitri. Antaranya seperti:

i) Peningkatan jumlah kenderaan baru sebanyak 862,136 (4.9%) dari 17,530,988 buah pada kenderaan pada tahun 2008 kepada 18,393,124 buah pada tahun 2009. Pada musim perayaan Aidilfitri tahun 2009 sahaja, lebih 2 juta kenderaan menggunakan jalan-jalan lebuhraya berbanding 1.5 juta kenderaan pada tahun 2008. Angka ini jauh lebih tinggi lagi di jalan-jalan persekutuan dan di jalan-jalan negeri. Pertambahan jumlah kenderaan tersebut adalah tidak seimbang dengan proses pembangunan jalan-jalan bagi tujuan menampung pertambahan tersebut.

ii) Selain itu, sikap pemandu sendiri di jalan raya turut dikenalpasti menjadi penyumbang utama kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Antaranya kes-kes seperti:

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: