Kementerian tidak bercadang untuk mewujudkan Bank Qardul Hassan

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 19
DARIPADA : TUAN MOHD. NASIR BIN ZAKARIA ( PADANG TERAP )
TARIKH : 26.10.2009

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria ( Padang Terap ) minta MENTERI KEWANGAN ‘ menyatakan apakah Kementerian mempunyai perancangan bagi mewujudkan Bank Qardul Hasan untuk mengembangkan khidmat pembiayaan mikro Islam khususnya bagi membantu peniaga kecil Bumiputera.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa in! pihak Kementerian tidak bercadang untuk mewujudkan Bank Qardul Hassan yang memfokus kepada pembiayaan mikro Islam. Pembiayaan mikro secara Islam sudah berada di pasaran dan ditawarkan oleh tiga buah bank Islam iaitu CIMB Islamic Bank, Alliance Islamic Bank dan EONCAP Islamic Bank serta tiga buah Institusi Kewangan Pembangunan (1KP) iaitu Agrobank, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional. Selain itu, empat buah institusi perbankan konvensional juga menawarkan pembiayaan mikro iaitu AmBank (M) Berhad, Alliance Bank Malaysia Berhad, Public Bank Berhad dan United Overseas Bank (Malaysia) Berhad.

Pada akhir Ogos 2009, lebih daripada 54,000 peminjam telah mendapat manfaat daripada pembiayaan mikro dengan jumlah pembiayaan terkumpul sebanyak RM587.5 juta. Daripada jumlah IN, 80% adalah pembiayaan secara Islam. Selain Skim Pembiayaan Mikro yang ditawarkan oleh sepuluh buah institusi kewangan, Kerajaan juga telah menubuhkan agensi-agensi Kerajaan untuk mengendalikan mikro kredit seperti Amanah lkhtiar Malaysia (AIM) dan TEKUN Nasional.

Agensi-agensi kerajaan ini merupakan institusi kewangan khas pembiayaan mikro yang berfungsi untuk melengkapi institusi-institusi kewangan bagi memastikan golongan berpendapatan rendah akan terus mendapat pembiayaan yang sewajarnya dalam rnengembangkan perniagaan yang mereka ceburi.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: